XXXI edycja konkursu „Mój Las” – podsumowanie

  Nazwa zadania : „Podsumowanie XXXI edycji konkursu „Mój Las” w formie dotacji WFOŚiGW w Olsztynie do kwoty 2000 zł.     Wyniki konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej, pod hasłem „MÓJ LAS” XXXI edycji 2017/2018.   W dniu 15 stycznia 2018 roku Sąd Konkursowy w składzie: Tadeusz Pampuch – ZO LOP w Olsztynie – przewodniczący Sebastian Smoluk – przedstawiciel ZO SITLiD w Olsztynie Maria Grabowska – przedstawiciel ZO LOP…

Wyjazd poznawczy SITLiD przy N-ctwie Olsztyn do Kadzidłowa

W dniu 14.07.2017 r. 23 osobowa grupa przedstawicieli oddziału SITLiD przy Nadleśnictwie Olsztyn uczestniczyła w wyjeździe poznawczym do Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie Górnym oraz do Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie. Podstawowym zadaniem placówki w Kosewie jest prowadzenie prac badawczych w zakresie  parazytologii, biologii, ekologii jeleniowatych oraz możliwość wykorzystania ich hodowli fermowej. Park w Kadzidłowie założony został w celu zachowania wymierających gatunków zwierząt oraz poznania gatunków rodzimych. W…

Szkolenie w Nadleśnictwie Wisła (oddział przy Nadl. Szczytno)

Szkolenie w Nadleśnictwie Wisła   W poniedziałek 9 października 2017 roku odbyło się szkolenie dla pracowników Nadleśnictwa Szczytno, które miało miejsce na terenie Nadleśnictwa Wisła. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji multimedialnej dotyczącej hodowli głuszca, którą przygotował i ciekawie przedstawił Zastępca Nadleśniczego ds. Genetyki, Pan mgr inż. Zenon Rzońca. Ta część spotkania miała miejsce w izbie edukacyjnej, która połączona była z wolierą pokazową, gdzie znajdowały się płochliwe w naturze samce i…

szkolenie w Puszczy Białowieskiej

Dzięki wsparciu Oddziału SITLiD w Olsztynie, pracownicy Nadleśnictwa Susz odbyli w dniach 28.09.2017 r. – 01.10.2017 r. szkolenie w Puszczy Białowieskiej. Dnia 29 września gościliśmy na terenie Nadleśnictwa Białowieża, gdzie mieliśmy okazję zapoznać się z problemem gradacji kornika drukarza w gospodarczej części Puszczy Białowieskiej. Po wysłuchaniu prezentacji, wygłoszonej przez Pana Łukasza Ławrysza w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”, udaliśmy się w teren, gdzie dołączył do nas Pan Andrzej Antczak (Inżynier Nadzoru).…

Gorczański Park Narodowy

„Tu radio Salamandra!” Tak witał nas codziennie Pan Janusz Tomasiewicz, Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego, nasz gospodarz, przyjaciel i przewodnik po Gorcach w czasie wyjazdu szkoleniowo-poznawczego SITID w dniach 30.08.-3.09.2017 r. Jego nieoceniony współpracownik, a prywatnie żona, Pani Krystyna Popko-Tomasiewicz przekazywała nam wiedzę na temat historii regionu, zwyczajów i kultury górali zagórzańskich przez cały pobyt. Świetnie ułożony program wyjazdu stopniowo wprowadzał nas w nowe otoczenie i spokojnie dawkował atrakcje i emocje.…

koło SiTLID przy Nadleśnictwie Miłomłyn w Wigierskim Parku Narodowym

wyjazd szkoleniowo-poznawczy do Wigierskiego Parku Narodowego -koło przy Nadleśnictwie Miłomłyn W dniach 02-04 czerwca 2017r. członkowie koła SITLID przy Nadleśnictwie Miłomłyn współorganizowali i uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowo – poznawczym do Wigierskiego Parku Narodowego. W pierwszym dniu pobytu uczestnicy wyjazdu odwiedzili siedzibę Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem. Pod opieką pracownika parku Pana dr inż. Jacka Łozińskiego  obejrzeli wystawę przyrodniczą „ Nad Wigrami” oraz wystawę etnograficzną „ Ocalić od zapomnienia”, przeszli ścieżkę…

XXX edycja konkursu Mój Las – wręczenie dyplomów

    Nazwa zadania : „Podsumowanie XXX edycji konkursu „Mój Las” w formie dotacji WFOŚiGW w Olsztynie do kwoty 5000 zł.   13 czerwca 2017 r. w Nadleśnictwie Lidzbark zorganizowane zostało uroczyste podsumowanie XXX edycji konkursu „Mój las”, połączone z wręczeniem dyplomów oraz nagród rzeczowych niżej wymienionym laureatom konkursu oraz ich opiekunom, nauczycielom, wyłonionym przez Komisję Konkursową w styczniu br. Organizatorami uroczystości byli : SITLiD Oddział w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Okręg…

Wichrowo – spotkanie delegatów kół

Spotkanie szkoleniowo-poznawcze delegatów kół Oddziału SITLiD w Olsztynie w dniu 30 maja 2017 r. na terenie Nadleśnictwa Wichrowo   30 maja 2017 r. odbyło się coroczne spotkanie szkoleniowo-poznawcze dla delegatów i przewodniczących kół terenowych SITLiD, połączone ze Zjazdem Delegatów Kół Oddziału SITLiD w Olsztynie, celem zatwierdzenia sprawozdania za rok 2016, udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału za miniony rok oraz zatwierdzenia podziału wyniku za rok poprzedni. Spotkanie otworzył Aleksander Sawczuk Nadleśniczy Nadleśnictwa…

Podsumowanie XXX edycji konkursu „Mój Las”

    Nazwa zadania : „Podsumowanie XXX edycji konkursu „Mój Las” w formie dotacji WFOŚiGW w Olsztynie do kwoty 5000 zł.   W czerwcu 2017 r. w Nadleśnictwie Lidzbark zorganizowane zostanie uroczyste podsumowanie XXX edycji konkursu „ Mój las ”, połączone z wręczeniem dyplomów oraz nagród rzeczowych niżej wymienionym laureatom konkursu oraz ich opiekunom, nauczycielom, wyłonionym przez Komisję Konkursową w styczniu br. Organizatorami uroczystości będą : SITLiD Oddział w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski…

BIEGAJ Z NAMI …. 2017 Nadl. Olsztynek

 RELACJA z imprezy BIEGAJ Z NAMI …. 29.04.2017 r Członkowie Koła SITLiD przy Nadleśnictwie Olsztynek współorganizowali imprezę plenerową „Biegaj z nami …” , która 29 kwietnia br. odbyła się na terenie Nadleśnictwa Olsztynek w Uroczysku Dzikie Łąki. Impreza przebiegała pod hasłem „Biegaj z nami miedzy drzewami. Drzewa, wiedza o występujących w polskich lasach gatunkach, były tematem głównym konkursu. Konkurs prowadzony był w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów,…