wyjazd szkoleniowo-poznawczy z Gór Świętokrzyskich koło przy Nadleśnictwie Ciechanów

W dniach 21-23 kwietnia 2017r. członkowie koła SITLID przy Nadleśnictwie Ciechanów uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowo – poznawczym do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Pierwszego dnia pobytu pod opieką pracownika Parku uczestnicy poznali zasady ochrony oraz gospodarki w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Ponadto w Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi można było zapoznać się z techniką wytopu żelaza. Największą atrakcją była wyprawa do Muzeum Archeologicznego na terenie Rezerwatu Krzemionki Opatowskie. Na zakończenie zwiedzano Jaskinię…

Mistrzostwa Drwali Morąg 2016

W sobotę, 24 września w Morągu wyłoniono regionalnego Mistrza Drwali. 15 profesjonalnych drwali, na co dzień pracujących w lasach Warmii i Mazur przyjechało rankiem w sobotę 24 września do Nadleśnictwa Dobrocin. To właśnie w tutejszych lasach, położonych niedaleko Morąga rozpoczęły się Regionalne Zawody Drwali o puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Pierwsza konkurencja – bardzo niebezpieczna i najbardziej nieprzewidywalna – ścinka drzew – odbyła się w Leśnictwie Morąg, gdzie drwale…

65-lecie SITLiD Olsztyn

Olsztyński oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa ma już 65 lat. Główne obchody jubileuszu połączono z seminarium podsumowującym „Krajowy Program Zwiększania Lesistości”, które odbyło się 14 września 2016 r. na Zamku w Nidzicy i „Garncarskiej Wiosce” w Kamionce k. Nidzicy. Uroczystość rozpoczął i jednocześnie otworzył seminarium Przewodniczący Oddziału – Sebastian Smoluk, przybliżając zebranym historię Oddziału, dziękując za dotychczasową pracę oraz wyrażając wiarę, że kolejne, tak piękne jubileusze jeszcze…

Wyjazd poznawczy do Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno w Nadleśnictwie Olsztynek

W dniu 05.05.2016 r. 33 osobowa grupa członków Koła SITLiD przy Nadleśnictwie Olsztyn, uczestniczyła w wyjeździe poznawczym do Nadleśnictwa Olsztynek. Celem wyjazdu była wizyta w Gospodarstwie Szkółkarskim Mielno. Po przybyciu autokaru na miejsce powitała nas Pani Danuta Mikielska – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Olsztynek wraz z obsadą Gospodarstwa Szkółkarskiego – Leśniczym Zygmuntem Kurs i Podleśniczym Patrykiem Głuszek. Podczas wizyty poznaliśmy historię powstania szkółki kontenerowej, która funkcjonuje od roku 2011, produkując rocznie…

Słowiński Park Narodowy

W dniach 27-29.08.2015 r. 24 osobowa grupa przedstawicieli Koła SITLiD przy Nadleśnictwie Olsztyn uczestniczyła w wyjeździe poznawczym do Słowińskiego Parku Narodowego. Celem wyjazdu było odkrycie walorów turystycznych, przyrodniczych regionu. Pobyt w Słowińskim Parku Narodowym rozpoczął się rejsem po jeziorze Łebsko, które stanowi największy zbiornik wodny w SPN i jest trzecim pod względem powierzchni jeziorem w Polsce. Następnie grupa zwiedziła Muzeum Wyrzutni Rakiet w Rąbce, znajdujące się na terenie dawnego niemieckiego…

Konkurs 70-cio lecia RDLP w Olsztynie

Konkurs literacki z okazji 70-lecia RDLP w Olsztynie rozstrzygnięty Komisja konkursowa, oceniająca prace złożone na konkurs literacki „70 lat Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie”, w składzie: 1.    Sebastian Smoluk, przewodniczący oddziału SITLiD w Olsztynie 2.    Anna Bartoszewicz, sekretarz oddziału SITLiD w Olsztynie 3.    Tomasz Haładaj, skarbnik oddziału SITLiD w Olsztynie 4.    Marzena Sobiech, Naczelnik Wydziału Analiz i Planowania RDLP w Olsztynie 5.    Adam Pietrzak,…

Wyjazd szkoleniowy do Rumunii

Od 10 do 16 sierpnia 2015 roku 46 osobowa grupa przedstawicieli olsztyńskiego i ostrołęckiego Oddziału SITLiD uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowo–poznawczym do Rumuni. Celem naszego wyjazdu obok poznania leśnictwa Rumuni było odkrycie walorów turystycznych, przyrodniczych Transylwanii – regionu Rumuni zwanego również Siedmiogrodem. Ten zamknięty ze wszystkich stron łańcuchami górskimi region bogaty krajobrazowo, kulturowo i przyrodniczo, mroczny i tajemniczy jest tylko, jak się szybko okazało, za sprawą legendarnego Księcia Drakuli. Pierwowzorem tego…

Zjazd Delegatów 2015

Zjazd delegatów kół terenowych SITLiD na terenie Nadleśnictwa Dobrocin W dniu 23 czerwca 2015 r. na terenie Nadleśnictwa Dobrocin odbył się zjazd delegatów kół terenowych Olsztyńskiego Oddziału SITLiD. W pierwszej części spotkania – kameralnej, delegaci zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Oddziału za poprzedni rok, sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdaniem Rzecznika Dyscyplinarnego, po czym udzielili absolutorium Zarządowi Oddziału. Poprzez głosowanie podjęto 3 uchwały: o przyjęciu sprawozdania za rok 2014, udzieleniu…

Mój Las 2015

Konkurs Mój Las 2015     Uroczyste podsumowanie XXVIII edycji 2014/2015 konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej, pod hasłem „MÓJ LAS”, w dniu 11 czerwca 2015 r. Sygnałem „Powitanie” sygnaliści z Nadleśnictwa Strzałowo rozpoczęli uroczystość podsumowania XXVIII edycji 2014/2015 konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej, pod hasłem „MÓJ LAS”, organizowanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa i Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody. Uroczystość odbyła się na terenie…

Wycieczka do Magurskiego Parku Narodowego

W dniach 3 – 7 września 2014 rokuprzedstawiciele wszystkich kół terenowych naszego Oddziału SITLiD uczestniczyli w kolejnym wyjeździe poznawczym – do Magurskiego Parku Narodowego, z jednodniowym wyjazdem na Słowację. Odwiedzili także Nadleśnictwa Dukla i Rymanów. W Nadleśnictwie Dukla uczestnicy wyjazdu zapoznali się z gospodarowaniem w lasach pobitewnych, byli także w Leśnym Ośrodku Nasiennym, przy którym funkcjonuje izba edukacji leśnej. Ponadto zwiedzili cmentarze wojenne poległych w operacji dukielsko-preszowskiej z czasów II…