koło SiTLID przy Nadleśnictwie Miłomłyn w Wigierskim Parku Narodowym

wyjazd szkoleniowo-poznawczy do Wigierskiego Parku Narodowego -koło przy Nadleśnictwie Miłomłyn W dniach 02-04 czerwca 2017r. członkowie koła SITLID przy Nadleśnictwie Miłomłyn współorganizowali i uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowo – poznawczym do Wigierskiego Parku Narodowego. W pierwszym dniu pobytu uczestnicy wyjazdu odwiedzili siedzibę Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem. Pod opieką pracownika parku Pana dr inż. Jacka Łozińskiego  obejrzeli wystawę przyrodniczą „ Nad Wigrami” oraz wystawę etnograficzną „ Ocalić od zapomnienia”, przeszli ścieżkę…

XXX edycja konkursu Mój Las – wręczenie dyplomów

    Nazwa zadania : „Podsumowanie XXX edycji konkursu „Mój Las” w formie dotacji WFOŚiGW w Olsztynie do kwoty 5000 zł.   13 czerwca 2017 r. w Nadleśnictwie Lidzbark zorganizowane zostało uroczyste podsumowanie XXX edycji konkursu „Mój las”, połączone z wręczeniem dyplomów oraz nagród rzeczowych niżej wymienionym laureatom konkursu oraz ich opiekunom, nauczycielom, wyłonionym przez Komisję Konkursową w styczniu br. Organizatorami uroczystości byli : SITLiD Oddział w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Okręg…

Wichrowo – spotkanie delegatów kół

Spotkanie szkoleniowo-poznawcze delegatów kół Oddziału SITLiD w Olsztynie w dniu 30 maja 2017 r. na terenie Nadleśnictwa Wichrowo   30 maja 2017 r. odbyło się coroczne spotkanie szkoleniowo-poznawcze dla delegatów i przewodniczących kół terenowych SITLiD, połączone ze Zjazdem Delegatów Kół Oddziału SITLiD w Olsztynie, celem zatwierdzenia sprawozdania za rok 2016, udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału za miniony rok oraz zatwierdzenia podziału wyniku za rok poprzedni. Spotkanie otworzył Aleksander Sawczuk Nadleśniczy Nadleśnictwa…

Podsumowanie XXX edycji konkursu „Mój Las”

    Nazwa zadania : „Podsumowanie XXX edycji konkursu „Mój Las” w formie dotacji WFOŚiGW w Olsztynie do kwoty 5000 zł.   W czerwcu 2017 r. w Nadleśnictwie Lidzbark zorganizowane zostanie uroczyste podsumowanie XXX edycji konkursu „ Mój las ”, połączone z wręczeniem dyplomów oraz nagród rzeczowych niżej wymienionym laureatom konkursu oraz ich opiekunom, nauczycielom, wyłonionym przez Komisję Konkursową w styczniu br. Organizatorami uroczystości będą : SITLiD Oddział w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski…

BIEGAJ Z NAMI …. 2017 Nadl. Olsztynek

 RELACJA z imprezy BIEGAJ Z NAMI …. 29.04.2017 r Członkowie Koła SITLiD przy Nadleśnictwie Olsztynek współorganizowali imprezę plenerową „Biegaj z nami …” , która 29 kwietnia br. odbyła się na terenie Nadleśnictwa Olsztynek w Uroczysku Dzikie Łąki. Impreza przebiegała pod hasłem „Biegaj z nami miedzy drzewami. Drzewa, wiedza o występujących w polskich lasach gatunkach, były tematem głównym konkursu. Konkurs prowadzony był w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów,…

wyjazd szkoleniowo-poznawczy z Gór Świętokrzyskich koło przy Nadleśnictwie Ciechanów

W dniach 21-23 kwietnia 2017r. członkowie koła SITLID przy Nadleśnictwie Ciechanów uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowo – poznawczym do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Pierwszego dnia pobytu pod opieką pracownika Parku uczestnicy poznali zasady ochrony oraz gospodarki w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Ponadto w Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi można było zapoznać się z techniką wytopu żelaza. Największą atrakcją była wyprawa do Muzeum Archeologicznego na terenie Rezerwatu Krzemionki Opatowskie. Na zakończenie zwiedzano Jaskinię…

Mistrzostwa Drwali Morąg 2016

W sobotę, 24 września w Morągu wyłoniono regionalnego Mistrza Drwali. 15 profesjonalnych drwali, na co dzień pracujących w lasach Warmii i Mazur przyjechało rankiem w sobotę 24 września do Nadleśnictwa Dobrocin. To właśnie w tutejszych lasach, położonych niedaleko Morąga rozpoczęły się Regionalne Zawody Drwali o puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Pierwsza konkurencja – bardzo niebezpieczna i najbardziej nieprzewidywalna – ścinka drzew – odbyła się w Leśnictwie Morąg, gdzie drwale…

65-lecie SITLiD Olsztyn

Olsztyński oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa ma już 65 lat. Główne obchody jubileuszu połączono z seminarium podsumowującym „Krajowy Program Zwiększania Lesistości”, które odbyło się 14 września 2016 r. na Zamku w Nidzicy i „Garncarskiej Wiosce” w Kamionce k. Nidzicy. Uroczystość rozpoczął i jednocześnie otworzył seminarium Przewodniczący Oddziału – Sebastian Smoluk, przybliżając zebranym historię Oddziału, dziękując za dotychczasową pracę oraz wyrażając wiarę, że kolejne, tak piękne jubileusze jeszcze…

Wyjazd poznawczy do Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno w Nadleśnictwie Olsztynek

W dniu 05.05.2016 r. 33 osobowa grupa członków Koła SITLiD przy Nadleśnictwie Olsztyn, uczestniczyła w wyjeździe poznawczym do Nadleśnictwa Olsztynek. Celem wyjazdu była wizyta w Gospodarstwie Szkółkarskim Mielno. Po przybyciu autokaru na miejsce powitała nas Pani Danuta Mikielska – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Olsztynek wraz z obsadą Gospodarstwa Szkółkarskiego – Leśniczym Zygmuntem Kurs i Podleśniczym Patrykiem Głuszek. Podczas wizyty poznaliśmy historię powstania szkółki kontenerowej, która funkcjonuje od roku 2011, produkując rocznie…

Słowiński Park Narodowy

W dniach 27-29.08.2015 r. 24 osobowa grupa przedstawicieli Koła SITLiD przy Nadleśnictwie Olsztyn uczestniczyła w wyjeździe poznawczym do Słowińskiego Parku Narodowego. Celem wyjazdu było odkrycie walorów turystycznych, przyrodniczych regionu. Pobyt w Słowińskim Parku Narodowym rozpoczął się rejsem po jeziorze Łebsko, które stanowi największy zbiornik wodny w SPN i jest trzecim pod względem powierzchni jeziorem w Polsce. Następnie grupa zwiedziła Muzeum Wyrzutni Rakiet w Rąbce, znajdujące się na terenie dawnego niemieckiego…