Nazwa zadania : „Podsumowanie XXXI edycji konkursu „Mój Las”

w formie dotacji WFOŚiGW w Olsztynie do kwoty 2000 zł.

 

 

Wyniki konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej, pod hasłem „MÓJ LAS”

XXXI edycji 2017/2018.

 

W dniu 15 stycznia 2018 roku Sąd Konkursowy w składzie:

 1. Tadeusz Pampuch – ZO LOP w Olsztynie – przewodniczący
 2. Sebastian Smoluk – przedstawiciel ZO SITLiD w Olsztynie
 3. Maria Grabowska – przedstawiciel ZO LOP w Olsztynie
 4. Andrzej Sobania – przedstawiciel ZO LOP w Olsztynie
 5. Kinga Sulej – przedstawiciel ZO LOP w Olsztynie
 6. Monika Płoska – przedstawiciel ZO LOP w Olsztynie
 7. Joanna Piskosz – przedstawiciel ZO LOP w Olsztynie
 8. Małgorzata Jarczewska – przedstawiciel ZO LOP w Olsztynie
 9. Krystyna Leszczyńska – przedstawiciel ZO LOP w Olsztynie
 10. Małgorzata Gruca – przedstawiciel RDLP w Olsztynie
 11. Anna Bartoszewicz – przedstawiciel ZO SITLiD w Olsztynie – sekretarz.

dokonał oceny prac konkursowych, nadesłanych przez dzieci i młodzież szkolną, z terenu woj. warmińsko-mazurskiego, .na I etap szczebla regionalnego XXXI edycji konkursu „Mój Las”. Łącznie wpłynęło 396 prac, w tym:

 • w kategorii I wiekowej – 367 prac,
 • w kategorii II wiekowej – 26 prac,
 • w kategorii III wiekowej – 1 praca,
 • w kategorii IV wiekowej – 2 prace.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami i ich analizie, której podstawą, zgodnie z regulaminem konkursu, były : wartość merytoryczna pracy, forma opracowania, samodzielność w opracowaniu pracy oraz oryginalność ujęcia tematu, ogólna estetyka pracy, pomysłowość szaty graficznej, Sąd Konkursowy postanowił nagrodzić niżej wymienione prace :

I Kategoria wiekowa : „Mój ulubiony mieszkaniec lasu”:

 1. Filip Łapyr – SP Nr 1 w Lidzbarku Welskim, opiekun p. Teresa Jagielska.
 2. Daniel Urbański – SP Nr 1 w Lidzbarku Welskim, opiekun p. Małgorzata Przybylska.
 3. Hubert Sokołowski – SP nr 30 w Olsztynie, opiekun p. Maja Sarnowska.

Wyróżnienia :

 1. Jakub Wolf – SP w Samborowie, opiekun p. Urszula Janicka.
 2. Oliwier Rykaczewski – SP Nr 1 w Lidzbarku Welskim, opiekun p. Barbara Urbańska.
 3. Jacek Wielgoszyński – SP w Kiełpinach, Kiełpiny 1, opiekun p. Gabriela Marcinkowska.
 4. Zuzanna Grablewska – SP w Wilczkowie, opiekun p. Jadwiga Stasiewicz-Kuhn.
 5. Paulina Sadowska – SP w Wilczkowie, opiekun p. Jadwiga Stasiewicz-Kuhn.
 6. Lena Kołpacka – SP w Kurzętniku, opiekun p. Emilia Barańska.
 7. 7. Piotr Kochański – SP Nr 2 w Iławie, opiekun p. Urszula Złotowska.
 8. Krystyna Florkowska – SP Nr 1 w Lidzbarku Welskim, opiekun p. Barbara Urbańska.
 9. Kasia Zdanowicz – SP Nr 1 w Lidzbarku Welskim, opiekun p. Aleksandra Trzaskalska.
 10. Maja Sombecka – SP Nr 2 w Iławie, opiekun p. Justyna Gołębiowska.
 11. Oliwia Cybulska – SP w Płośnicy, opiekun p. Jadwiga Józefowicz.
 12. Błażej Łapyr – SP Nr 1 w Lidzbarku Welskim, opiekun p. Teresa Jagielska.
 13. Kornel Stakun – SP w Pasymiu, opiekun p. Małgorzata Łachmańska.
 14. Maja Mozarczyk – SP Nr 2 w Iławie, opiekun p. Grażyna Wiącek.
 15. Aleksandra Kamińska – SP w Lidzbarku Welskim, opiekun p. Katarzyna Czaplińska.
 16. Barbara Maranowska – SP w Lidzbarku Welskim, opiekun p. Ewelina Wojciechowska.

Prace ze szkół, które pierwszy raz wzięły udział w konkursie :

 1. Julia Kaczała – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie, opiekun p. Sylwia Nikraszewicz.
 2. Iga Cybulska – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wąpiersku, opiekun Wiesława Tamiła.
 3. Hanna Krakos – SP Nr 2 w Iławie, opiekun p. Alina Piórkowska.
 4. Kacper Sadowski – SP w Samborowie, opiekun p. Urszula Janicka.

 II Kategoria wiekowa : „Runo leśne i jego mieszkańcy”

 1. Aleksandra Białousz – SP Nr 6 w Olsztynie, opiekun p. Bożena Nazarczuk.
 2. Maja Szczepańska – SP w Pasymiu, opiekun p. Aneta Gołaszewska.
 3. Łucja Obidzińska – SP w Pasymiu, opiekun p. Aneta Gołaszewska.

III Kategoria wiekowa : „Zwierzęta leśne – sprzymierzeńcy czy szkodniki”.

Wyróżnienie :

Weronika Pliszka – Gimnazjum Nr 1 w Szczytnie, opiekun p. Alina Borodziuk.

IV Kategoria wiekowa : „Ochrona różnorodności biologicznej w lasach”.

Wyróżnienia :

 1. Aleksandra Hinz – II LO w Olsztynie, opiekun p. Aneta Maszczak.
 2. Małgorzata Nowagiel – II LO w Olsztynie, opiekun p. Aneta Maszczak.

W kategoriach III i IV nie przyznano I, II i III miejsca. Nadesłanie prace postanowiono uhonorować wyróżnieniami.