Wyjazd szkoleniowy koła przy Nadleśnictwie Olsztynek do Białowieży

Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa przy Nadleśnictwie Olsztynek do Puszczy Białowieskiej                   Koło SITLiD przy Nadleśnictwie Olsztynek zorganizowało w dniach 11-12 maja 2018 r. wyjazd szkoleniowy do Puszczy Białowieskiej. Wzięło w nim udział 20 osób, zrzeszonych w Kole SITLiD. Celem wyjazdu było poznanie problematyki związanej z prowadzeniem gospodarki leśnej w puszczańskich nadleśnictwach oraz wizyta w Białowieskim Parku Narodowym. Wyjazd rozpoczął się wizytą…

Wyjazd poznawczy SITLiD przy N-ctwie Olsztyn do Kadzidłowa

W dniu 14.07.2017 r. 23 osobowa grupa przedstawicieli oddziału SITLiD przy Nadleśnictwie Olsztyn uczestniczyła w wyjeździe poznawczym do Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie Górnym oraz do Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie. Podstawowym zadaniem placówki w Kosewie jest prowadzenie prac badawczych w zakresie  parazytologii, biologii, ekologii jeleniowatych oraz możliwość wykorzystania ich hodowli fermowej. Park w Kadzidłowie założony został w celu zachowania wymierających gatunków zwierząt oraz poznania gatunków rodzimych. W…

szkolenie w Puszczy Białowieskiej

Dzięki wsparciu Oddziału SITLiD w Olsztynie, pracownicy Nadleśnictwa Susz odbyli w dniach 28.09.2017 r. – 01.10.2017 r. szkolenie w Puszczy Białowieskiej. Dnia 29 września gościliśmy na terenie Nadleśnictwa Białowieża, gdzie mieliśmy okazję zapoznać się z problemem gradacji kornika drukarza w gospodarczej części Puszczy Białowieskiej. Po wysłuchaniu prezentacji, wygłoszonej przez Pana Łukasza Ławrysza w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”, udaliśmy się w teren, gdzie dołączył do nas Pan Andrzej Antczak (Inżynier Nadzoru).…

Gorczański Park Narodowy

„Tu radio Salamandra!” Tak witał nas codziennie Pan Janusz Tomasiewicz, Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego, nasz gospodarz, przyjaciel i przewodnik po Gorcach w czasie wyjazdu szkoleniowo-poznawczego SITID w dniach 30.08.-3.09.2017 r. Jego nieoceniony współpracownik, a prywatnie żona, Pani Krystyna Popko-Tomasiewicz przekazywała nam wiedzę na temat historii regionu, zwyczajów i kultury górali zagórzańskich przez cały pobyt. Świetnie ułożony program wyjazdu stopniowo wprowadzał nas w nowe otoczenie i spokojnie dawkował atrakcje i emocje.…

koło SiTLID przy Nadleśnictwie Miłomłyn w Wigierskim Parku Narodowym

wyjazd szkoleniowo-poznawczy do Wigierskiego Parku Narodowego -koło przy Nadleśnictwie Miłomłyn W dniach 02-04 czerwca 2017r. członkowie koła SITLID przy Nadleśnictwie Miłomłyn współorganizowali i uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowo – poznawczym do Wigierskiego Parku Narodowego. W pierwszym dniu pobytu uczestnicy wyjazdu odwiedzili siedzibę Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem. Pod opieką pracownika parku Pana dr inż. Jacka Łozińskiego  obejrzeli wystawę przyrodniczą „ Nad Wigrami” oraz wystawę etnograficzną „ Ocalić od zapomnienia”, przeszli ścieżkę…

wyjazd szkoleniowo-poznawczy z Gór Świętokrzyskich koło przy Nadleśnictwie Ciechanów

W dniach 21-23 kwietnia 2017r. członkowie koła SITLID przy Nadleśnictwie Ciechanów uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowo – poznawczym do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Pierwszego dnia pobytu pod opieką pracownika Parku uczestnicy poznali zasady ochrony oraz gospodarki w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Ponadto w Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi można było zapoznać się z techniką wytopu żelaza. Największą atrakcją była wyprawa do Muzeum Archeologicznego na terenie Rezerwatu Krzemionki Opatowskie. Na zakończenie zwiedzano Jaskinię…

65-lecie SITLiD Olsztyn

Olsztyński oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa ma już 65 lat. Główne obchody jubileuszu połączono z seminarium podsumowującym „Krajowy Program Zwiększania Lesistości”, które odbyło się 14 września 2016 r. na Zamku w Nidzicy i „Garncarskiej Wiosce” w Kamionce k. Nidzicy. Uroczystość rozpoczął i jednocześnie otworzył seminarium Przewodniczący Oddziału – Sebastian Smoluk, przybliżając zebranym historię Oddziału, dziękując za dotychczasową pracę oraz wyrażając wiarę, że kolejne, tak piękne jubileusze jeszcze…

Wyjazd poznawczy do Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno w Nadleśnictwie Olsztynek

W dniu 05.05.2016 r. 33 osobowa grupa członków Koła SITLiD przy Nadleśnictwie Olsztyn, uczestniczyła w wyjeździe poznawczym do Nadleśnictwa Olsztynek. Celem wyjazdu była wizyta w Gospodarstwie Szkółkarskim Mielno. Po przybyciu autokaru na miejsce powitała nas Pani Danuta Mikielska – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Olsztynek wraz z obsadą Gospodarstwa Szkółkarskiego – Leśniczym Zygmuntem Kurs i Podleśniczym Patrykiem Głuszek. Podczas wizyty poznaliśmy historię powstania szkółki kontenerowej, która funkcjonuje od roku 2011, produkując rocznie…

Słowiński Park Narodowy

W dniach 27-29.08.2015 r. 24 osobowa grupa przedstawicieli Koła SITLiD przy Nadleśnictwie Olsztyn uczestniczyła w wyjeździe poznawczym do Słowińskiego Parku Narodowego. Celem wyjazdu było odkrycie walorów turystycznych, przyrodniczych regionu. Pobyt w Słowińskim Parku Narodowym rozpoczął się rejsem po jeziorze Łebsko, które stanowi największy zbiornik wodny w SPN i jest trzecim pod względem powierzchni jeziorem w Polsce. Następnie grupa zwiedziła Muzeum Wyrzutni Rakiet w Rąbce, znajdujące się na terenie dawnego niemieckiego…

Wyjazd szkoleniowy do Rumunii

Od 10 do 16 sierpnia 2015 roku 46 osobowa grupa przedstawicieli olsztyńskiego i ostrołęckiego Oddziału SITLiD uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowo–poznawczym do Rumuni. Celem naszego wyjazdu obok poznania leśnictwa Rumuni było odkrycie walorów turystycznych, przyrodniczych Transylwanii – regionu Rumuni zwanego również Siedmiogrodem. Ten zamknięty ze wszystkich stron łańcuchami górskimi region bogaty krajobrazowo, kulturowo i przyrodniczo, mroczny i tajemniczy jest tylko, jak się szybko okazało, za sprawą legendarnego Księcia Drakuli. Pierwowzorem tego…