Działalność

 

Obecnie, zgodnie ze statutem, głównym obszarem działania Stowarzyszenia jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, prezentowanie nowych rozwiązań technologicznych i naukowych, integracja kadry inżynieryjno-technicznej m in. przez organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń.

Ważnym elementem działalności jest integracja środowiska leśników i drzewiarzy oraz stworzenie formy wymiany doświadczeń zawodowych. Działania te są realizowane dzięki aktywności lokalnych oddziałów terenowych SITLID.

Miłym akcentem jest organizacja oraz patronat nad wieloma zmaganiami sportowymi leśników takim jak turniej siatkówki, biegi na orientację, biegi narciarskie.
SITLID prowadzi działalność wydawniczą, wydaje:

    • cykl \\\”Biblioteczka Leśniczego\\\”

 

    • miesięcznik \\\”Przemysł Drzewny\\\”

 

    • kwartalnik \\\”Postępy Techniki w Leśnictwie\\\”

 

  • oraz publikacje książkowe takie jak np. \\\”Wielojęzyczny słownik terminów leśnych i drzewnych\\\’ czy \\\’Poradnik Leśniczego\\\”

SITLID realizując cele statutowe współpracuje z jednostkami Lasów
Państwowych, Polskim Towarzystwem Leśnym, Ligą Ochrony Przyrody a
także z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi