Wyjazdy Koła Seniorów 2023

Wyjazdy poznawcze Koła Seniora Olsztyńskiego Oddziału SITLiD w 2023 roku.

W 2023 roku Koło Seniora SITLiD odbyło dwa wyjazdy poznawcze :

26 czerwca spotkaliśmy się w Nadleśnictwie Kudypy wchodzącym w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Olsztyńskie”, a 27 września pojechaliśmy do Nadleśnictwa Spychowo, położonego w granicach Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie”.
W Nadleśnictwie Kudypy p. Paulina Rutkowska oprowadziła nas po izbie edukacyjnej zlokalizowanej w pięknym budynku ośrodka edukacji leśnej, gdzie zapoznaliśmy się z niedawno na nowo urządzonym kącikiem przyrodniczym i częścią historyczną poświęconą m. in. pracy leśnika, a następnie odwiedziliśmy Leśne Arboretum Warmii i Mazur im. Polskiego Towarzystwa Leśnego. Podczas spaceru po Arboretum, przy pięknej słonecznej pogodzie, zapoznaliśmy się z kolekcją drzew i krzewów flory polskiej oraz fragmentem lasu naturalnego z drzewami pomnikowymi. Duże wrażenie zrobiło na nas Lapidarium geologiczne zawierające kolekcję kamieni i głazów narzutowych z terenu Warmii i Mazur.
Podczas naszej wizyty towarzyszył nam także p. Wiesław Stachowicz, dla którego był to ostatni dzień pracy w związku z przejściem na emeryturę.

W Nadleśnictwie Spychowo odwiedziliśmy Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej, gdzie p. Nadleśniczy Krzysztof Krasula zapoznał nas z działaniami podejmowanymi na terenie Nadleśnictwa celem ochrony gatunków zagrożonych, głównie cietrzewia i rysia. Następnie pod przewodnictwem p. Urszuli Dyl-Nadolnej zwiedziliśmy Muzeum Leśne, w którym można zapoznać się m. in. z głosami ptaków, zobaczyć jak wyglądają i żyją. Obejrzeliśmy także gabloty z owadami, a także spreparowane liczne gatunki fauny. W sali historycznej olbrzymie wrażenie zrobiła na nas prawdziwa dłubanka – łódź wykonana z jednego pnia drzewa ponad 100 lat temu. Tam też wyeksponowane są narzędzia pracy leśnika oraz zabytkowa WFM-ka z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.
Wiele ciekawych wrażeń mieliśmy także na pieszym szlaku będącym fragmentem Fortyfikacji Szczycieńskiej Pozycji Leśnej, historycznej linii obronnej, umocnień z lat 1901-1944, które zachowały się w bardzo dobrym stanie, ponieważ nie były zniszczone podczas działań wojennych. Szlak jest oznakowany, a przy bunkrach znajdują się tablice informacyjne z opisem i wizualizacją każdego obiektu pokazującą ich rolę i zawartość.
Naszą wizytę zakończyliśmy posiłkiem pod wiatą na przyrodniczo-leśnej ścieżce „Jezioro Ciche”.

 

Serdecznie podziękowania składamy panom Nadleśniczym Nadleśnictw: Kudypy i Spychowo, panu Wiesławowi Stachowiczowi oraz paniom Paulinie Rutkowskiej i Urszuli Dyl-Nadolnej, a także p. przewodniczącemu i p. sekretarz ZO SITLiD za przychylność i pomoc w organizacji obu wyjazdów poznawczych.

Przewodnicząca Koła Seniora
Anna Bartoszewicz