Wyniki Mój Las XXXVI

Sąd Konkursowy w składzie:

 1. Tadeusz Pampuch – ZO LOP w Olsztynie – Przewodniczący
 2. Anna Kłosowska – ZO LOP w Olsztynie
 3. Krystyna Leszczyńska – ZO LOP w Olsztynie
 4.  Maria Grabowska – ZO LOP w Olsztynie
 5. Agata Klewiado – ZO SITLiD w Olsztynie
 6. Anna Bartoszewicz – ZO SITLiD w Olsztynie
 7. Kamila Ołownia – ZO SITLiD w Olsztynie
 8. Małgorzata Butkiewicz – ZO SITLiD w Olsztynie – Sekretarz

dokonał oceny prac konkursowych, nadesłanych przez dzieci i młodzież szkolną, z terenu woj. warmińsko-mazurskiego.

Na I etap szczebla regionalnego XXXVI edycji konkursu „Mój Las” łącznie wpłynęło 156 prac, w tym:

 • w kategorii I  wiekowej      –  117 prac,
 • w kategorii II    wiekowej   –  27 prace,
 • w kategorii III wiekowej     –  9 prace,
 • w kategorii IV wiekowej     –  3 prace.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami i ich analizie, której podstawą, zgodnie
z regulaminem konkursu, były: wartość merytoryczna, forma opracowania, samodzielność w opracowaniu pracy oraz oryginalność ujęcia tematu, ogólna estetyka pracy, pomysłowość szaty graficznej, Sąd Konkursowy postanowił nagrodzić niżej wymienione prace:

I Kategoria wiekowa „Moja wycieczka do lasu”:

 1. Maciej Małkowski – Szkoła Podstawowa w Pasymiu ul. Jana Pawła II 4 13, 12-130 Pasym, opiekun P. Katarzyna Lewandowska – miejsce I
 2. Nadia Skorb – Szkoła Podstawowa w Pasymiu ul. Jana Pawła II 4 13, 12-130 Pasym, opiekun P. Małgorzata Łachmańska I miejsce ex aequo
 3. Zuzanna Jurkiewicz– Szkoła Podstawowa nr 1 w Lidzbarku, opiekun P. Katarzyna Czaplicka– II miejsce.
 4. Maciej Paczuski – Szkoła Podstawowa w Młynarach, , opiekun P. Irena Afranowicz – miejsce II ex aequo.
 5. Antoni Błyszczyk – Szkoła Podstawowa w Pasymiu ul. Jana Pawła II 4 13, 12-130 Pasym, opiekun P. Teresa kruszyńska – III miejsce.

Wyróżnienia :

Joanna Kubeł – Szkoła Podstawowa w Rozogach

Zofia Maryjanowska – Szkoła Podstawowa w Pasymiu

Martyna Marcinkowska– Szkoła Podstawowa nr 1 w Lidzbarku,

Julia Wilczek– Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie

Nikodem Sawicki – SP w Rozogach

Gabriela Lichołat – Szkoła Podstawowa w Młynarach,

Maja Burchacka – Szkoła Podstawowa w Pasymiu

Laura Breska – Szkoła Podstawowa w Płośnicy

Justyna Olińska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu,

Nadia Puławska – SP w Marcinkowie

Agata Kowalczyk – SP w Reszlu

II Kategoria wiekowa „Leśna spiżarnia – jak z niej korzystać”:

 1. Aniela Hajduk – Szkoła Podstawowa w Pasymiu ul. Jana Pawła II 4, 12-130 Pasym, opiekun P. Aneta Gołaszewska – I miejsce
 2. Lena Ciężar – Szkoła Podstawowa w Pasymiu ul. Jana Pawła II 4, 12-130 Pasym, opiekun P. Aneta Gołaszewska – I miejsce ex aequo
 3. Zuzanna Gorlaga – Szkoła Podstawowa nr 6 w Olsztynie, opiekun P. Małgorzata Rawińska – II miejsce
 4. Filip Gołaszewski – Szkoła Podstawowa w Pasymiu ul. Jana Pawła II 4, 12-130 Pasym, opiekun P. Aneta Gołaszewska II miejsce
 5. Klaudia Skubij – Szkoła Podstawowa w Wilczętach, opiekun P. Emilia Wysocka – III miejsce.

Wyróżnienia:

– Julia Grudzińska – SP w Młynarach

– Kalina Smoluk – SP w Płośnicy

– Michalina Smoluk – SP w Płośnicy

– Michał Śledzik – SP w Marcinkowie

– Mateusz Sawczuk – SP w Bartoszycach

– Szymon Matwiej – SP Pasym

III Kategoria wiekowa „Drewno – czy jest nam potrzebne?”:

 1. Nikola Służała – Szkoła Podstawowa w Wilczętach  opiekun P. Emilia Wysocka – I miejsce
 2. Piotr Kowalski – Szkoła Podstawowa w Pasymiu ul. Jana Pawła II 4, 12-130 Pasym, opiekun P. Aneta Gołaszewska – II miejsce
 3. Maja Raniszewska – Szkoła Podstawowa w Pasymiu ul. Jana Pawła II 4, 12-130 Pasym, opiekun P. Aneta Gołaszewska – II miejsce ex aequo
 4. Zofia Wojtecka – Szkoła Podstawowa w Pasymiu ul. Jana Pawła II 4, 12-130 Pasym, opiekun P. Aneta Gołaszewska – III miejsce
 5. Grzegorz Kowalski – Szkoła Podstawowa w Pasymiu ul. Jana Pawła II 4, 12-130 Pasym, opiekun P. Aneta Gołaszewska – III miejsce ex aequo.

IV Kategoria wiekowa „Znaczenie różnorodności biologicznej w lasach – mój wpływ na jej zachowanie”:

 1. Julia Ozga – Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie, ul. Żołnierska 15, 10-558 Olsztyn, opiekun P. Monika Dudda – I miejsce
 2. Gabriela Rutkowska – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 4, 11-100 Lidzbark Warmiński opiekun P. Ewa Skrobut – II miejsce
 3. Natalia Białucha – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 4, 11-100 Lidzbark Warmiński opiekun P. Ewa Skrobut – III miejsce