Bezpieczny LAS 2012

Dwanaście zakładów usług leśnych wzięło udział w drugiej edycji konkursu „Bezpieczny Las”. Konkurs, który ma promować bezpieczną pracę w lesie to wspólne przedsięwzięcie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i olsztyńskiego Okręgowego Inspektoratu Pracy.

W zeszłym roku na terenie Warmii i Mazur w pięciu wypadkach, do których doszło podczas pozyskiwania drewna zginęło dwóch drwali. Dwóch zostało ciężko rannych.
– Żaden z tych wypadków nie był efektem zaniedbania ze strony służby leśnej. Jednak to na nas, leśnikach, także spoczywa moralna odpowiedzialność za to, abym tych wypadków było jak najmniej. Dlatego po raz drugi, wspólnie z Okręgową Inspekcją Pracy zorganizowaliśmy ten konkurs – wyjaśnił Jan Karetko, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Sukces wszystkich pracowników
Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 10 maja w sali edukacyjnej Nadleśnictwa Kudypy. Marek Wójciak, Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie podziękował wszystkim zakładom usług leśnych, które wzięły udział w drugiej edycji konkursu „Bezpieczny Las”.
– Konkurs nazywa się „Bezpieczny las”, ale przecież nie chodzi o bezpieczeństwo lasu, a o bezpieczeństwo pracujących tam ludzi. Niestety w takim regionie, jak nasz, pracodawcy często próbują oszczędzać na pracownikach, bo tak jest najłatwiej. Tym bardziej słowa uznania należą się tym firmom, które wystartowały w konkursie – powiedział Marek Wójciak.
Udział w konkursie – co warte podkreślenia – wiązał się z poddaniem kontroli przez komisję, której przewodniczył inspektor pracy.
– Jest ogromnie szczęśliwy. To sukces wszystkich moich pracowników. Praca na rzecz Lasów Państwowych dostarcza mi dużo satysfakcji – przyznał Jacek Borcun, właściciel zakładu usług leśnych, który zajął pierwsze miejsce w drugiej edycji konkursu „Bezpieczny Las”.
Drugie miejsce w konkursie zajął Zakład Usług Leśnych Tomasz Bagłaj, a trzecie Zakład Usług Leśnych Stanisław Wnuk.

Nagroda specjalna za brak uchybień
Jury przyznało także nagrodę specjalną laureatowi czwartego miejsca – Zakładowi Usług Leśnych Stanisław Gurzyński. Ten zakład jako jedyny zdobył maksymalną liczbę punktów we wszystkich ocenianych dziedzinach. Nie wygrał jednak, bo premiowana była także liczba zatrudnionych, a pod tym względem wyraźnie ustępuje konkurencji. Oprócz nagród rzeczowych firmy, które zajęły pierwsze cztery miejsca zostały zwolnione na rok z rutynowych kontroli przeprowadzanych przez inspekcję pracy.
Współorganizatorami konkursu „Bezpieczny Las” są Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych Oddział Regionalny w Olsztynie i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Olsztynie.

Adam Pietrzak, rzecznik RDLP w Olsztynie

 

{gallery}/2012/bezpieczny_las{/gallery}