Mój Las XXXII edycja – Wyniki

Nazwa zadania : „Podsumowanie XXXII edycji konkursu „Mój Las”

 

Wyniki konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej, pod hasłem „MÓJ LAS”

XXXII edycji 2018/2019.

 

W dniu 18 stycznia 2019 roku Sąd Konkursowy w składzie:

 1. Sebastian Smoluk – przedstawiciel ZO SITLiD w Olsztynie
 2. Anna Bartoszewicz – przedstawiciel ZO SITLiD w Olsztynie
 3. Agata Klewiado – ZO SITLiD w Olsztynie
 4. Maria Grabowska – przedstawiciel ZO LOP w Olsztynie
 5. Andrzej Sobania – przedstawiciel ZO SITLiD w Olsztynie
 6. Małgorzata Gruca – przedstawiciel ZO SITLiD w Olsztynie
 7. Anna Kłosowska – przedstawiciel ZO LOP w Olsztynie
 8. Joanna Piskosz – przedstawiciel ZO LOP w Olsztynie
 9. Małgorzata Jarczewska – przedstawiciel ZO LOP w Olsztynie
 10. Krystyna Leszczyńska – przedstawiciel ZO LOP w Olsztynie
 11. Małgorzata Butkiewicz – ZO SITLiD w Olsztynie – Sekretarz
 12. Tadeusz Pampuch – ZO LOP w Olsztynie – przewodniczący

 

dokonał oceny prac konkursowych, nadesłanych przez dzieci i młodzież szkolną, z terenu woj. warmińsko-mazurskiego, .na I etap szczebla regionalnego XXXI edycji konkursu „Mój Las”.  Łącznie  wpłynęło 336 prac, w tym:

 • w kategorii I wiekowej      –  279 prac,
 • w kategorii II wiekowej   –    39 prac,
 • w kategorii III wiekowej –    13 prac,
 • w kategorii IV wiekowej –     5 prac.

 

Po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami i ich analizie, której podstawą, zgodnie                     z regulaminem konkursu, były : wartość merytoryczna pracy, forma opracowania, samodzielność w opracowaniu pracy oraz oryginalność ujęcia tematu, ogólna estetyka pracy, pomysłowość szaty graficznej, Sąd Konkursowy postanowił nagrodzić niżej wymienione prace :

I Kategoria wiekowa : „Moja ulubiona pora roku w lesie”:

 1. Michał Chojnowski – SP Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Iławie, ul. Andersa 7, 14-200 Iława, opiekun p. Urszula Złotowska – I miejsce
 2. Filip Gołaszewski – SP im. W Kętrzyńskiego w Pasymiu, ul. Jana Pawła II 4,
  12-130 Pasym, opiekun p. Magdalena Abramczyk. – II miejsce
 3. Zofia Pacuska – SP nr 1 im. T. Kościuszki w Lidzbarku, ul. Działdowska 13, 13-230 Lidzbark, opiekun p. Teresa Pawlak. – III miejsce

 

Wyróżnienia :

Kajetan Malinowski – SP nr 1 im. T. Kościuszki w Lidzbarku, ul. Działdowska 13, 13-230 Lidzbark, opiekun p Aleksandra Trzaskalska

Norbert Żuralski – SP w Rybnie, ul. Wyzwolenia 12, 13-220 Rybno opiekun p. Anna Borkowska, Katarzyna Karbowska

Błażej Łapyr – SP nr 1 im. T. Kościuszki w Lidzbarku, ul. Działdowska 13, 13-230 Lidzbark, opiekun p. Teresa Jagielska

Szymon Kaczmarczyk – SP Nr 9 w Olsztynie, 10-280 Olsztyn, ul. Zamenhofa 14, opiekun p. Małgorzata Jarczewska

Igor Stawski – SP Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Iławie, ul. Andersa 7, 14-200 Iława, opiekun p. Jadwiga Madej

Paweł Pawłowicz – Niepubliczna SP w Rodnowie, Rodnowo 23, 11-200 Bartoszyce

opiekun p.

Bartosz Turski – SP w Rozogach, ul Rynek 13, 12-114 Rozogi, opiekun p. Hanna Wiśniewska

Bartosz Szczepaniak – SP nr 1 im. T. Kościuszki w Lidzbarku, ul. Działdowska 13,
13-230 Lidzbark, opiekun Teresa Pawlak

Piotr Grablewski – SP w Wilczkowie, Wilczkowo, 11-135 Lubomino, opiekun p. Beata Stasiowska

Kacper Kuca – Zespół Szkół w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik, opiekun p. Bożena Laskowska

Zofia Karkocha  – SP nr 1 im. T. Kościuszki w Lidzbarku, ul. Działdowska 13,
13-230 Lidzbark, opiekun Teresa Jagielska

Małgorzata Rybak – SP Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Iławie, ul. Andersa 7, 14-200 Iława, opiekun p. Jadwiga Madej

Maja Dobkiewicz – SP w Samborowie, ul. Szkolna 8, 14-100 Ostróda, opiekun p. Urszula Janicka

Ksawery Komorowski – SP Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Iławie, ul. Andersa 7, 14-200 Iława, opiekun p. Iwona Drzymalska –Olszewska

Maria Tomaszewska – SP Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Iławie, ul. Andersa 7, 14-200 Iława, opiekun p. Iwona Drzymalska –Olszewska

Jakub Antkiewicz – SP nr 1 im. T. Kościuszki w Lidzbarku, ul. Działdowska 13,
13-230 Lidzbark, opiekun p. Katarzyna Czaplińska

Ignacy Kaczmarczyk – SP w Rozogach, ul Rynek 13, 12-114 Rozogi, opiekun p. Hanna Wiśniewska

Maria Szustkowska – SP Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Iławie, ul. Andersa 7, 14-200 Iława, opiekun p. Wiesława Zakrzewska

Patryk Święcicki – SP im. W Kętrzyńskiego w Pasymiu, ul. Jana Pawła II 4,
12-130 Pasym, opiekun p. Małgorzata  Łachmańska

Amelia Łukomska – SP nr 1 im. T. Kościuszki w Lidzbarku, ul. Działdowska 13,
13-230 Lidzbark, opiekun p. Teresa Pawlak

Prace ze szkół, które pierwszy raz wzięły udział w konkursie :

II Kategoria wiekowa : „Mieszkania leśnych zwierząt”

 1. Maciej Markowski – SP Nr 9 w Olsztynie, 10-280 Olsztyn, ul. Zamenhofa 14, opiekun p. Grażyna Wąsowicz.- I miejsce
 2. Michał Borkowski – SP w Pasymiu, 12-130 Pasym, ul. Jana Pawła II 4, opiekun Aneta Gołaszewska. – I miejsce ex aequo
 3. Róża Świtalska SP w Wilczkowie, Wilczkowo, 11-135 Lubomino, opiekun
  Jadwiga Stasiewicz-Kuhn.- II miejsce
 4. Hanna Krasula – SP w Pasymiu, 12-130 Pasym, ul. Jana Pawła II 4, opiekun
  Aneta Gołaszewska. – II miejsce ex aequo
 5. Jeremiasz Jaroszewski – SP w Rożentalu, Rożental 140A, 14-299 Rożental, opiekun p. Anna Lewandowska – III miejsce

 

Wyróżnienie:

Julia Antoszewska – SP nr 6 w Olsztynie, ul. Gdyńska 17,10-608 Olsztyn,
opiekun p. Bożena Nazarczuk

Prace ze szkół, które pierwszy raz wzięły udział w konkursie :

 

Karolina Łuniewska – Publiczna SP w Miłomłynie, ul. Pasłęcka 15, 14-140 Miłomłyn, opiekun p. Teresa Biegańska

 

Mateusz Sidorowicz –  SP w Kotle Dużym, Kocioł Duży 6, 12-200 Pisz, opiekun p. Elżbieta Wabich.

 

III Kategoria wiekowa : „Zapraszam na trzydniową wycieczkę do lasu w mojej okolicy”.

 1. Ewa Gołaszewska – SP im. W Kętrzyńskiego w Pasymiu, ul. Jana Pawła II 4,
  12-130 Pasym, opiekun p. Aneta Gołaszewska – I miejsce
 2. Julia Szczepańska – SP im. W Kętrzyńskiego w Pasymiu, ul. Jana Pawła II 4,
  12-130 Pasym, opiekun p. Aneta Gołaszewska – I miejsce ex aequo
 3. Amelia Borkowska – SP im. W Kętrzyńskiego w Pasymiu, ul. Jana Pawła II 4,
  12-130 Pasym, opiekun p. Aneta Gołaszewska – II miejsce
 4. Małgorzata Hajduk – SP im. W Kętrzyńskiego w Pasymiu, ul. Jana Pawła II 4,
  12-130 Pasym, opiekun p. Aneta Gołaszewska – III miejsce

 

Wyróżnienie :

Nikola Fedor – SP im. W Kętrzyńskiego w Pasymiu, ul. Jana Pawła II 4,
12-130 Pasym, opiekun p. Aneta Gołaszewska

Paulina Drząszcz – SP im. W Kętrzyńskiego w Pasymiu, ul. Jana Pawła II 4,
12-130 Pasym, opiekun p. Aneta Gołaszewska

 

IV Kategoria wiekowa : „Drewno – wczoraj, dziś i jutro”.

 1. Igor Jaroszewicz – II LO w Olsztynie, 10-113 Olsztyn, ul. Małłków 3, opiekun
  Jolanta Otręba – I miejsce
 2. Nina Brońska – LO w ZSO w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 4, 11-100 Lidzbark Warmiński, opiekun p. Ewa Skrobut – II miejsce

Wyróżnienia :

Julia Kawalir  – LO w ZSO w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 4, 11-100 Lidzbark Warmiński, opiekun p. Ewa Skrobut

Hanna Rudnicka – LO w ZSO w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 4, 11-100 Lidzbark Warmiński, opiekun p. Ewa Skrobut

Aleksandra Wojtkielewicz– LO w ZSO w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 4, 11-100 Lidzbark Warmiński, opiekun p. Ewa Skrobut

W kategoriach IV nie przyznano III miejsca wszystkie nadesłanie prace poza I i II miejscem postanowiono uhonorować wyróżnieniami.