Zjazd delegatów kół 2014

21 marca 2014 roku odbył się Zjazd Delegatów Kół – zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału SITLiD w Olsztynie.

 

Zebranie otworzył przewodniczący Zarządu Oddziału – Sebastian Smoluk, który przywitał Delegatów i zaproszonych gości, m. in. p. Roberta Flicińskiego – Przewodniczącego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Olsztynie oraz Dyrektora RDLP w Olsztynie – członka Zarządu Głównego SITLiD – Jana Karetko.

Honorowy Przewodniczący ZO SITLiD – Tadeusz Puchniarski przygotował prezentację, w której przedstawił historię naszego olsztyńskiego oddziału SITliD. Następnie wręczono Złotą Odznakę Honorową Nadleśnictwu Nowe Ramuki. Ponadto Złote Odznaki otrzymali członkowie kół terenowych : Joachim Cymerman, Jerzy Groblewski, Jacek Folborski, Feliks Kaczanowski, Zbigniew Łukasiak, Danuta Mikielska, Czesław Oman, Piotr Stelmaszczyk, Witold Świgoń, Dariusz Wacławik, Wojciech Wieciński.

Po wręczeniu odznaczeń, odbyło się uroczyste podziękowanie Panu Janowi Karetko, w związku z przejściem na emeryturę – w uznaniu zasług w pracy organizacyjnej SITLiD, za inspirowanie i wieloletnią działalność na rzecz lasu i ludzi z nim związanych, w imieniu członków Olsztyńskiego Oddziału SITLiD.

Głos zabrali zaproszeni goście. Przewodniczący Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Robert Fliciński pogratulował tak licznej organizacji, powoływania nowych kół, godny był podziwu dla prowadzonej działalności gospodarczej i życzył dalszych sukcesów w prowadzonej działalności oraz owocnych obrad delegatom Zjazdu. Stwierdził, że liczy na zacieśnienie współpracy ze Stowarzyszeniem Pożarników. Złożył także życzenia odchodzącemu na emeryturę Dyrektorowi Janowi Karetko.

 

Efektem głosowania delegatów jest poniższy skład Zarządu Oddziału i Komisji:

 

I.Zarząd Oddziału :

 

1.Sebastian Smoluk – Przewodniczący

2.Jan Karetko – Z-ca Przewodniczącego

3.Włodzimierz Serwiński – Z-ca Przewodniczącego

4.Anna Bartoszewicz – Sekretarz

5.Tomasz Haładaj – Skarbnik

6.Jacek Borcun – Członek

7.Stanisław Dąbrowski – Członek

8.Danuta Mikielska – Członek

9.Przemysław Pierunek – Członek

10.Feliks Kaczanowski – Członek

11.Maciej Ligocki – Członek

Zastępcy członków Zarządu : Dominik Giers

Mirosław Zając.

II.Komisja Rewizyjna :

Stanisław Sambor – Przewodniczący

Dariusz Frankiewicz

Łukasz Ferschke

Izabela Kranc

Albin Soboczyński

 

III.Rzecznik Dyscyplinarny : Robert Ołtuszewski

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego : Piotr Stelmaszczyk

dr Waldemar Sieniawski

 

IV.Sąd Koleżeński : Bronisław Błęcki

Włodzimierz Walczak

Mariusz Karpiński

 

V.Delegaci na Zjazd Krajowy :

 

Dąbrowski Stanisław

Pampuch Zygmunt

Serwiński Włodzimierz

Żurkowski Marcin

Smoluk Sebastian – Przewodniczący Zarządu Oddziału z urzędu.

 

 

Nowo wybrany przewodniczący podziękował za wybór i zapewnił, że dołoży starań, aby organizacja funkcjonowała tak aktywnie jak dotychczas. Zwrócił się do członków SITLiD, poprzez Delegatów, o wspomaganie działalności kół. Zapewnił, że zrobi wszystko aby organizacja pracowała nie gorzej niż w poprzedniej kadencji, liczy na większą aktywność kół zakładowych