65-lecie SITLiD Olsztyn

Olsztyński oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa ma już 65 lat. Główne obchody jubileuszu połączono z seminarium podsumowującym „Krajowy Program Zwiększania Lesistości”, które odbyło się 14 września 2016 r. na Zamku w Nidzicy i „Garncarskiej Wiosce” w Kamionce k. Nidzicy.

Uroczystość rozpoczął i jednocześnie otworzył seminarium Przewodniczący Oddziału – Sebastian Smoluk, przybliżając zebranym historię Oddziału, dziękując za dotychczasową pracę oraz wyrażając wiarę, że kolejne, tak piękne jubileusze jeszcze przed nami : „Na początku działalności Stowarzyszenie skupiało się przede wszystkim na doszkalaniu pracowników Lasów Państwowych. Później aktywność członków poszerzona została o rozpoczęcie działalności gospodarczej, co dało możliwości finansowe do jeszcze lepszego służenia leśnictwu i drzewnictwu. Dzięki systematycznej współpracy ze wszystkimi jednostkami Lasów Państwowych, przedsiębiorstwami i firmami drzewnymi, bratnimi organizacjami społecznymi – szczególnie z Polskim Towarzystwem Leśnym i Ligą Ochrony Przyrody – udało się nam stworzyć organizację, której jedną z misji jest integracja całej branży. Tworzymy zespół ludzi otwartych, kreatywnych, zaangażowanych i odpowiedzialnych, którzy zarażają optymizmem i energią, a także dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Mam szczerą nadzieję, że seminarium będzie okazją do spojrzenia wstecz, jak również lepszego poznania siebie. Jesteśmy na dobre i na złe. Łączy nas to, że chcemy pracować na rzecz polskiej przyrody, polskich lasów i naszego wspólnego dobra. Dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy na rzecz polskich lasów i przemysłu drzewnego.”

Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, wśród nich : Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Sławomir Sadowski – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, w imieniu Prezydenta Olsztyna – Sekretarz Miasta Stanisław Gorczyca, Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Federacji NOT – Jan Chojecki, Sekretarz Generalny SITLiD – Anna Staniszewska, Przewodniczący Oddziałów SITLiD w Białymstoku, Gdańsku i Ostrołęce, współpracujący z Oddziałem w prowadzonych przez Oddział szkoleniach : Tomasz Gosiewski z Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie, prof. dr hab. inż. Adam Lipiński – Dziekan Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie, Tadeusz Ratyński – Wiceprezes WFOŚiGW w Olsztynie.

Uczestnikami spotkania byli także licznie przybyli nadleśniczowie nadleśnictw RDLP w Olsztynie oraz przewodniczący kół terenowych SITLiD z przedstawicielami kół.

 

Przed rozpoczęciem części seminaryjnej wręczono odznaczenia państwowe i odznaki SITLiD zasłużonym działaczom naszego Stowarzyszenia :

Odznaczenia Państwowe:

1. Włodzimierz Serwiński – Brązowy Krzyż Zasługi.

2. Danuta Mikielska – Brązowy Krzyż Zasługi.

Odznaka Honorowa Za Zasługi Dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polski:

1. Tadeusz Puchniarski

2. Jacek Borcun

Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska”:

1. Grzegorz Wanat

2. Kazimierz Morawiak

Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”:

1. Janusz Kleszczewski

2. Józef Wysocki

3. Andrzej Ryś

4. Zbigniew Trzebiatowski

Srebrna Odznaka Honorowa NOT :

1. Włodzimierz Serwiński

2. Witold Świgoń

3. Mieszko Godlewski

4. Marzenna Sobiech

5. Anna Krzyżanowska

Złota Odznaka Honorowa SITLiD:

1. Izabela Kranc

2. Andrzej Sobania

3. Michał Chodań

4. Anna Krzyżanowska

5. Piotr Matusik

6. Piotr Komorowski

7. Sabina Zawadzka

8. Włodzimierz Serwiński

9. Piotr Rogowski

10. Ireneusz Klewiado

11. Albin Soboczyński

12. Jarosław Opas

13. Ryszard Schuetz

14. Krzysztof Wiśniewski

15. Dariusz Frankiewicz

16. Lech Gawron

17. Leszek Sienkiewicz

18. Daniel Drzazga

19. Szymon Nowak

20. Henryk Sienkiewicz

21. Piotr Sarnowski

22. Tomasz Dróżdż

23. Janusz Kowalski

24. Jacek Borcun

 

W podziękowaniu za współpracę w realizowanych przedsięwzięciach Olsztyńskiego Oddziału SITLiD oraz wieloletnią pracę na rzecz SITLiD Pani Małgorzata Błyskun – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie otrzymała statuetkę, którą odebrał w Jej imieniu Z-ca Dyrektora RDLP – Paweł Artych.

W uznaniu zasług w pracy organizacyjnej SITLiD, za inspirowanie i wieloletnią działalność na rzecz lasu i ludzi z nim związanych statuetkę odebrał także Honorowy Przewodniczący Zarządu Oddziału SITLiD w Olsztynie – Tadeusz Puchniarski.

Część referatową wypełniły referaty wygłoszone przez :

• Honorowego Przewodniczącego Zarządu Oddziału SITLiD w Olsztynie – Tadeusza Puchniarskiego – „Krajowy Program Zwiększania Lesistości” – założenia i problemy”,

• Emerytowanego Nadleśniczego N-ctwa Nidzica Andrzeja Sobotko – „Krajowy Program Zwiększania Lesistości w Nadleśnictwie Nidzica,

• Andrzeja Sobanię z Wydziału Zagospodarowania Lasu RDLP w Olsztynie – Zalesianie gruntów nieleśnych na terenie RDLP w Olsztynie”,

• Dyrektora BULiGL w Olsztynie Włodzimierza Serwińskiego – „Lesistość Polski i regionu – stan obecny i perspektywy zmian”.

Część referatową seminarium zakończył koncert Zespołu Forest Brass z Nadleśnictwa Lidzbark. Część terenową seminarium przygotowało Nadleśnictwo Nidzica.

Uroczyste spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem w „Garncarskiej Wiosce”.

 

 

« z 4 »