Mój Las 2015

Konkurs Mój Las 2015

 

 

Uroczyste podsumowanie XXVIII edycji 2014/2015 konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej, pod hasłem „MÓJ LAS”, w dniu 11 czerwca 2015 r.

Sygnałem „Powitanie” sygnaliści z Nadleśnictwa Strzałowo rozpoczęli uroczystość podsumowania XXVIII edycji 2014/2015 konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej, pod hasłem „MÓJ LAS”, organizowanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa i Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody. Uroczystość odbyła się na terenie ścieki edukacyjnej „Droga do przyrody” przy Leśniczówce Lipnik Nadleśnictwa Szczytno.

W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu woj. warmińsko-mazurskiego, w czterech kategoriach wiekowych, którzy wykonali prace konkursowe o zróżnicowanej tematyce, określonej dla poszczególnych kategorii wiekowych przez Zarząd Główny SITLiD.

W uroczystości wzięła udział p. Anna Staniszewska – Sekretarz Generalny SITLiD, Prezesa Zarządu Głównego LOP reprezentował Nadleśniczy Nadleśnictwa Bartoszyce Zygmunt Pampuch, który pełni funkcję Sekretarza ZG LOP. W imieniu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie wystąpiła p. Angelika Pouch. Pan Grzegorz Siemieniuk reprezentował głównego sponsora uroczystości – WFOŚiGW w Olsztynie. W uroczystym podsumowaniu konkursu wzięła udział p. Małgorzata Błyskun – Dyrektor RDLP w Olsztynie. Spotkanie prowadził Andrzej Sobania.

Zaproszeni goście oraz organizatory spotkania dziękowali uczniom i ich opiekunom – nauczycielom za udział w konkursie, gratulowali wspaniałych efektów współzawodnictwa, ciesząc się, że tematy bliskie sercom leśników i przyrodników zyskały duże zainteresowanie nauczycieli i uczniów.

Laureaci konkursu, za zajęcie I miejsca otrzymali tablety i czytniki lektur, za II miejsce – kamerki, III miejsce – MP3, a wyróżnieni piłki nożne i siatkowe.

Za pracę z uczniami w trakcie tegorocznej edycji konkursu „Mój Las”, nauczycielom – opiekunom dzieci, wręczono najnowsze, piękne wydanie „Polskiej Czerwonej Księgi Roślin”.

Ponadto Panom Nadleśniczym i Pani Dyrektor RDLP w Olsztynie, za szczególne zaangażowanie i pomoc w organizacji konkursu „Mój Las” wręczono dyplomy.

Uroczystość zakończył występ solistów z Kuźni Talentów Fundacji „KREOLIA” – Kraina Kreatywności oraz pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej Fundacji i Grupy Ratowniczej AUTRIMPUS Szczytno.

Nagrody dla laureatów konkursu i ich opiekunów – nauczycieli, zakupiono ze środków dotacji WFOŚiGW w Olsztynie oraz środków ZO SITLiD.

Anna Bartoszewicz

{gallery}2015/moj_las{/gallery}