Mój las XXVI edycja – Wyniki

Rozstrzygnięty został etap regionalny konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej, pod hasłem „MÓJ LAS” XXVI edycji 2012/2013.

 

Sąd Konkursowy w składzie:

 1. Tadeusz Pampuch – Przewodniczący – ZO LOP w Olsztynie
 2. Genowefa Jurczak – przedstawiciel ZO LOP w Olsztynie
 3. Andrzej Sobania – przedstawiciel ZO LOP w Olsztynie
 4. Sebastian Smoluk – przedstawiciel ZO SITLiD w Olsztynie
 5. Anna Bartoszewicz – przedstawiciel ZO SITLiD w Olsztynie

dokonał oceny prac konkursowych, nadesłanych przez dzieci i młodzież szkolną, z terenu woj. warmińsko-mazurskiego, .na I etap szczebla regionalnego XXVI edycji konkursu „Mój Las”. Łącznie wpłynęło 27 prac, w tym:

w kategorii I wiekowej – 15 prac,

w kategorii II wiekowej – 8 prac,

w kategorii III wiekowej – 4 prace,

w kategorii IV wiekowej – nie wpłynęła żadna praca .

Po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami i ich analizie, której podstawą, zgodnie z regulaminem konkursu, były : wartość merytoryczna pracy, forma opracowania, samodzielność w opracowaniu pracy oraz oryginalność ujęcia tematu, ogólna estetyka pracy, pomysłowość szaty graficznej, Sąd Konkursowy postanowił nagrodzić niżej wymienione prace :

CZY MOGĘ POWIEDZIEĆ O SOBIE – JESTEM PRZYJACIELEM LASU
– temat dla I kategorii wiekowej.

 

 1. Norbert Puncewicz, Igor Gula – opiekun Dorota Żachowska, Szkoła Podstawowa w Szylenach, Szyleny 13, 14-500 Braniewo.
 2. Helena Jurecka, Alicja Kudła – opiekun Małgorzata Jarczewska, Szkoła Podstawowa w Nr 9 w Olsztynie, ul. Zamenhofa 14, 10-280 Olsztyn oraz Lidia Krzyżewska, Antonina Niścigorska – opiekun Małgorzata Jarczewska, Szkoła Podstawowa w Nr 9 w Olsztynie, ul. Zamenhofa 14, 10-280 Olsztyn.
 3. Amelia Wronka, Maja Miller – opiekun Lidia Bryk, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szczytnie, ul. Skłodowskiej 2, 12-100 Szczytno oraz Patrycja Wronka, Krzysztof Miller – opiekun Joanna Miller, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szczytnie, ul. Skłodowskiej 2, 12-100 Szczytno.

Wyróżnienia :

 1. Martyna Bułak, Karolina Romańczuk – opiekun Joanna Piskosz, Szkoła Podstawowa N 3 w Reszlu, ul. M. Konopnickiej 2, 11-440 Reszel.
 2. Szymon Kiełczewski, Jakub Królikowski – opiekun Dorota Życzkowska, Szkoła Podstawowa w Nr 18, ul. Węgrowska 1, 82-300 Elbląg.
 3. Katarzyna Sawko, Maja Sawko – opiekun Aneta Gołaszewska, Szkoła Podstawowa w Pasymiu, ul. Ogrodowa 1, 12-130 Pasym.
 4. Ewa Gołaszewska, Małgorzata Hajduk – opiekunAneta Gołaszewska, Szkoła Podstawowa w Pasymiu, ul. Ogrodowa 1, 12-130 Pasym.
 5. Ewa Krasula, Antonina Bulicka – opiekunAneta Gołaszewska, Szkoła Podstawowa w Pasymiu, ul. Ogrodowa 1, 12-130 Pasym.
 6. Aleksandra Turowska, Alicja Adamucha – opiekunAneta Gołaszewska, Szkoła Podstawowa w Pasymiu, ul. Ogrodowa 1, 12-130 Pasym.

JAK REALIZUJESZ HASŁO \\\’CZYSTY LAS\\\”
– temat dla II kategorii wiekowej.

 1. 1. Zofia Piętka-Danielewicz, Wiktoria Abramczyk – opiekun Aneta Gołaszewska, Szkoła Podstawowa w Pasymiu, ul. Ogrodowa 1, 12-130 Pasym.
 2. 2. Ilona Prokopowicz, Jakub Majewski – opiekun M. Waśniewska, Szkoła Podstawowa Nr 9 w Olsztynie, 10-280 Olsztyn, ul Zamenhofa 14
 3. 3. Julia Młyńczak, Aleksandra Rutkowska – opiekun Aneta Gołaszewska, Szkoła Podstawowa w Pasymiu, ul. Ogrodowa 1, 12-130 Pasym.

Wyróżnienia :

 1. 4. Weronika Marciniak, Kacper Marciniak – opiekun Aneta Gołaszewska, Szkoła Podstawowa w Pasymiu, ul. Ogrodowa 1, 12-130 Pasym.

LAS W MALARSTWIE I LITERATURZE
– temat dla III kategorii wiekowej.

 1. Weronika Pietrzak – opiekun Ewa Michalewicz Gimnazjum Nr 8 w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Pocztowa
 2. Eliza Filip – opiekun Jolanta Otręba, Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Olsztynie, ul. Małłków 3, 10-113 Olsztyn.
 3. Agata Maszczak – opiekun Jolanta Otręba, Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Olsztynie, ul. Małłków 3, 10-113 Olsztyn.

Komisja uznała, że poziom prac był bardzo wysoki, prace zawierają ciekawe obserwacje i spostrzeżenia uczniów, młodzież potrafi korzystać z literatury oraz innych źródeł wiedzy, większość prac posiada pomysłową szatę graficzną, prace są bardzo estetyczne.

Tadeusz Pampuch, Anna Bartoszewicz