Mój Las 2013

„Podsumowanie konkursu „Mój Las” w I etapie – regionalnym”

W roku szkolnym 2012/2013 odbyła się XXVI edycja Konkursu „Mój Las”, organizowanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa i Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody. Wzięły w nim udział dzieci i młodzież, które zostały wyróżnione przez Komisję Konkursową za wykonanie najlepszych prac, zarówno pod względem merytorycznym, jak też w ciekawej oprawie i szacie graficznej, na jeden z poniższych tematów, zróżnicowany w zależności od wieku :

I kategoria wiekowa – dzieci szkół podstawowych klas I – III, temat :

CZY MOGĘ POWIEDZIEĆ O SOBIE – JESTEM PRZYJACIELEM

LASU”,

II kategoria wiekowa – dzieci szkół podstawowych klas IV-VI, temat : „JAK REALIZUJESZ HASŁO \’CZYSTY LAS\”,

III kategoria wiekowa – młodzież gimnazjum, temat : „LAS W MALARSTWIE I LITERATURZE ” .

IV kategoria wiekowa – młodzież liceów ogólnokształcących i pogimnazjalnych szkół zawodowych, temat : „WIELOFUNKCYJNA GOSPODARKA LEŚNA W LASACH MOJEGO REGIONU”.

 

Konkurs prowadzony jest dwuetapowo : I etap na szczeblu regionalnym i II etap na szczeblu centralnym. Od dziesięciu lat Zarząd Oddziału SITLiD w Olsztynie, ZO LOP oraz RDLP w Olsztynie są współorganizatorami I etapu konkursu. Spośród 27 nadesłanych prac, wyróżniono i nagrodzono po kilka prac z każdej kategorii wiekowej. Po jednej z prac z każdej kategorii wiekowej przesłano na II etap – centralny do ZG SITLiD.

 

W dniu 14 czerwca br., pod wiatą edukacyjną Nadleśnictwa Orneta w Pieniężnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom i wyróżnionym I etapu – regionalnego konkursu : za zajęcie I miejsca – przenośne dyski, II miejsca – plecaki z pojemnikiem na napoje HYDROPACK, III miejsca – śpiwory, wyróżnienia – albumy „Zwierzęta Polski”.

Za szczególne zaangażowanie w pracę z uczniami w trakcie XXVI edycji konkursu „Mój Las”, nauczycielom – opiekunom dzieci, wręczono piękne wydawnictwo „Ssaki Polski od A do Ż”.

Ponadto Panom Nadleśniczym, za szczególne zaangażowanie i pomoc w organizacji XXVI edycji konkursu „Mój Las” wręczono dyplomy.

Nagrody wręczali : przewodniczący ZO SITLiD w Olsztynie – Sebastian Smoluk, Tadeusz Pampuch – Prezes Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego LOP w Olsztynie, Honorowy Przewodniczący ZO SITLiD Tadeusz Puchniarski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Orneta.

 

Uroczystość zakończył występ taneczny uczniów z drużyny harcerskiej ZHP w Ornecie.

Nagrody dla laureatów konkursu i ich opiekunów – nauczycieli, zakupiono ze środków dotacji WFOŚiGW w Olsztynie oraz środków ZO SITLiD.

{gallery}/2013/mojlas{/gallery}