Sitlid na szkółce

SITLiD w szkółce

Dnia 5 października br. w biurze RDLP Olsztyn odbyło się spotkanie przewodniczących kół Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddziału w Olsztynie.
W części kameralnej zebrania Tadeusz Puchniarski, przewodniczący Zarządu Oddziału SITLiD przedstawił działania podjęte w ciągu ostatnich miesięcy. Do czerwca przeprowadzono 11 kursów operatorów pilarek na potrzeby zakładów usług leśnych. Z inicjatywy Państwowej Inspekcji Pracy zorganizowano również kurs operatorów żurawi załadowczych. W czterech turnusach przeszkolono 164 osoby. Ponadto SITLiD wspiera wiele imprez organizowanych lub współorganizowanych przez koła terenowe. W tym roku liczba członków wzrosła w niewielkim stopniu, dlatego też przewodniczący zwrócił uwagę na propagowanie działalności stowarzyszenia wśród pracowników, zwłaszcza wśród młodej kadry.
W zebraniu uczestniczył również Jan Karetko, dyrektor RDLP Olsztyn i członek Zarządu Głównego SITLiD.
Dyrektor J. Karetko przekazał bieżące informacje dotyczące działalności ZG SITLiD oraz polityki leśnej, realizowanej przez Lasy Państwowe. Poruszył tematy dotyczące m.in. certyfikacji PEFC, szkółkarstwa, ostatniego audytu okresowego FSC, promocji Lasów Państwowych.
Druga część spotkania odbyła się w Nadleśnictwie Olsztynek w gospodarstwie szkółkarskim „Mielno”, którego system funkcjonowania omówili: Dariusz Krzyżanowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Olsztynek oraz Zygmunt Kurs, leśniczy szkółkarz a zarazem przewodniczący koła SITLiD przy nadleśnictwie.
Szkółka kontenerowa funkcjonuje od 2008 r. Na jej terenie znajdują się m.in. trzy namioty foliowe, budynek pompowni, basen, z którego czerpana jest woda, leśniczówka, budynek socjalno – produkcyjny, pomocniczy punkt prognostyczny do celów przeciwpożarowych i in.
W pomieszczeniu produkcyjnym rozpoczyna się proces technologiczny, z wykorzystaniem specjalistycznej maszyny. Produkcja sadzonek odbywa się w pojemnikach – kasetach styropianowych podzielonych na cele (gatunki liściaste -53 cele, iglaste – 74), zaopatrzone w prowadnice, czyli wypustki, które warunkują prawidłowy wzrost korzeni. W cyklu produkcyjnym pojemniki wypełniane są substratem (torfem z Rud Raciborskich), nasiona wysiewane są ręcznie, stosuje się nawożenie doglebowe.
Z pomieszczenia produkcyjnego sadzonki są transportowane do namiotów; powierzchnia jednego namiotu wynosi 7 arów. Namioty pokrywa folia podwójna nadmuchiwana, stosowane jest wietrzenie górne, jednostronne. Wewnątrz znajdują się urządzenia: wodne (regulowana rampa do nawadniania), grzewcze (trzy zbiorniki gazowe), elektryczne. Niektóre czynności (np. wietrzenie namiotów, ogrzewanie) są sterowane komputerowo, z wykorzystaniem programu „Synopta 2”.
Po upływie ok. 6 tygodni sadzonki są hartowane tzn. są podlewane, przechowywane bez ogrzewania w otwartych namiotach. Następnie kasety z sadzonkami są przenoszone na powierzchnię otwartą, gdzie rosną przez sezon wegetacyjny.
Zaletą produkcji w szkółkach kontenerowych jest m.in. prawidłowo wykształcony i rozwinięty system korzeniowy, optymalne wykorzystanie nasion, prawie stuprocentowa udatność upraw założonych przy użyciu sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym. Produkcja sadzonek w szkółkach kontenerowych docelowo stanowić będzie uzupełnienie produkcji polowej.
Na koniec spotkania T. Puchniarski podziękował nadleśniczemu za przekazanie członkom SITLiD specjalistycznej wiedzy z zakresu nowoczesnego szkółkarstwa leśnego.

{gallery}2009/szkolka{/gallery}