Studenckie koło SITLiD na targach.

Targi myśliwskie Hubertus Arena 2019 w Ostródzie były celem wyjazdu studyjnego koła SITLiD działającego przy Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. W wyjeździe, który odbył się 12 października 2019r., wzięli udział członkowie koła: studenci kierunku leśnictwo wraz z członkami zarządu koła. Wyjazd odbył się dzięki wsparciu Olsztyńskiego Oddziału SITLiD.

Wizyta umożliwiła studentom poszerzenie wiedzy z zakresu łowiectwa i myślistwa. Członkowie koła brali czynny udział w spotkaniach z przedstawicielami poszczególnych gałęzi handlu, dopytywali specjalistów i ekspertów o nurtujące ich problemy i zagadnienia. Dużym zainteresowaniem cieszyła się degustacja dziczyzny oraz „darów z lasu”, która rozbudziła apetyty wszystkich uczestników. Wiele emocji dostarczył pokaz wabienia zwierzyny oraz prezentacja ptaków drapieżnych. Podkreślić należy, że wśród wystawców można było spotkać członków naszego Koła.

Zainteresowaniem cieszyła się odbywająca się równocześnie z targami Wystawa Psów Myśliwskich. Merdające ogony i węszące nosy wywołały uśmiech na twarzy wszystkich uczestników targów myśliwskich.

Członkom wyjazdu towarzyszyły świetne nastroje. Studenci SITLiD-u wraz z opiekunami mają zamiar na poszerzanie wiedzy z zakresu łowiectwa na następnych targach.