Szczytno 2013

W dniu 11 czerwca 2013 r. na terenie Nadleśnictwa Szczytno odbyło się, dla przewodniczących lub przedstawicieli kół SITLiD i kół PTL, spotkanie, na którym omawiany był temat : „Duży efekt ekologiczny za niewielkie pieniądze na przykładzie wykorzystanych funduszy europejskich w Nadleśnictwie Szczytno”.

Uczestnicy spotkali się przy siedzibie Nadleśnictwa Szczytno, skąd nastąpił wyjazd w teren. Przybyłych na spotkanie przywitał Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczytno Janusz Kleszczewski, a następnie Przewodniczący ZO SITLiD w Olsztynie Sebastian Smoluk. W objeździe terenowym uczestniczył także przewodniczący PTL w Olsztynie Paweł Artych. Nadleśnictwo zaprezentowało działania jakie wykonało w ramach dwóch projektów :

1. Realizowanego w latach 2010 – 2014 projektu „Czynna ochrona biotopów cietrzewia Tetrao tetrix w Nadleśnictwie Szczytno obszar OSO Puszcza Napiwodzko-Ramucka”. Projekt realizowany jest kosztem 2 327 693,00 zł, w 100 % ze środków zewnętrznych : Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 85 % oraz NFOŚiGW – 15 %. W terenie zaprezentowano podejmowane działania mające na celu powstrzymanie sukcesji naturalnej dla zachowania miejsc tokowych i lęgowych cietrzewia na powierzchni 295,67 ha, poprzez usuwanie roślinności drzewiastej i krzewów. Ostatnie toki na tym terenie obserwowano 20 lat temu. Jeżeli cietrzew nie wróci na te tereny to będą występowały tu inne gatunki, tak więc cel będzie osiągnięty.

2. Realizowanego w latach 2010 – 2013 projektu „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”. Projekt realizowany jest na terenie 178 nadleśnictw w kraju i obejmuje budowę obiektów, które łącznie retencjonują 31 mln m3 wody. Projekt finansowany jest z Funduszu Spójności. Celem jest redukcja skutków pogorszenia naturalnych stosunków wodnych w lasach, które powodują zmiany w reżimie hydrologicznym całej zlewni. Podejmowane działania obejmują renaturalizację obszarów wodno-błotnych, odbudowę systemów nawadniających oraz przebudowę systemów melioracji odwadniających, budowę oraz odbudowę obiektów retencjonowania wody. Na terenie Nadleśnictwa wykonanych będzie 339 obiektów o wartości 10 662 478 zł. Koszt retencji 1 m3 wody to 2 zł. W terenie zaprezentowano 4 obiekty wykonane w ramach projektu: próg, próg-bystrotok, oczko wodne (wodopój) oraz groblę. Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem. Przewodniczący ZO SITLiD podziękował wszystkim za uczestnictwo, a gospodarzom – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Szczytno, zastępcy oraz wszystkim pracownikom Nadleśnictwa, za zorganizowanie spotkania.