Wyjazd poznawczy SITLiD przy N-ctwie Olsztyn do Kadzidłowa

W dniu 14.07.2017 r. 23 osobowa grupa przedstawicieli oddziału SITLiD przy Nadleśnictwie Olsztyn uczestniczyła w wyjeździe poznawczym do Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie Górnym oraz do Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie.

Podstawowym zadaniem placówki w Kosewie jest prowadzenie prac badawczych w zakresie  parazytologii, biologii, ekologii jeleniowatych oraz możliwość wykorzystania ich hodowli fermowej.

Park w Kadzidłowie założony został w celu zachowania wymierających gatunków zwierząt oraz poznania gatunków rodzimych. W Parku prowadzone są prace związane z ochroną i reintrodukcją gatunków ginących lub zagrożonych, jak kuraki leśne czy rysie.