Szkolenie w Nadleśnictwie Wisła (oddział przy Nadl. Szczytno)

Szkolenie w Nadleśnictwie Wisła

 

W poniedziałek 9 października 2017 roku odbyło się szkolenie dla pracowników Nadleśnictwa Szczytno, które miało miejsce na terenie Nadleśnictwa Wisła. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji multimedialnej dotyczącej hodowli głuszca, którą przygotował i ciekawie przedstawił Zastępca Nadleśniczego ds. Genetyki, Pan mgr inż. Zenon Rzońca. Ta część spotkania miała miejsce w izbie edukacyjnej, która połączona była z wolierą pokazową, gdzie znajdowały się płochliwe w naturze samce i samice głuszca. Nadleśnictwo Wisła prowadzi Wolierową Hodowlę Głuszców od 2002 roku, dzięki licznym badaniom i obserwacjom, udało im się stworzyć warunki zbliżone do naturalnych. Poprzez stosowanie półnaturalnej hodowli „born to be free”, (czyt. urodzony by być wolnym), gdzie młode głuszce same decydują o tym na ile mogą oddalić się od matki, która przebywa w wolierze, przystosowują się do samodzielnego zdobywania pokarmu, unikania drapieżnictwa oraz wykształcania niezbędnych zachowań socjalnych. Informację zdobyte w tej części szkolenia ułatwią pracę nad wdrażanym projektem na terenie Nadleśnictwa Szczytno pod nazwą „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce”. Druga część spotkania miała miejsce na szkółce kontenerowej, na której podstawowym materiałem produkcyjnym jest jodła. Gatunek ten ze względu na swoje wymagania hodowlane i przystosowanie siedliskowe dobrze przyrasta w warunkach górskich, gdzie jej ogólny udział w składzie gatunkowym drzewostanów z roku na rok wzrasta.

Przewodniczący Koła SITLiD

przy Nadleśnictwie Szczytno

Mariusz Karpiński