wyjazd szkoleniowo-poznawczy z Gór Świętokrzyskich koło przy Nadleśnictwie Ciechanów

W dniach 21-23 kwietnia 2017r. członkowie koła SITLID przy Nadleśnictwie Ciechanów uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowo – poznawczym do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Pierwszego dnia pobytu pod opieką pracownika Parku uczestnicy poznali zasady ochrony oraz gospodarki w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Ponadto w Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi można było zapoznać się z techniką wytopu żelaza. Największą atrakcją była wyprawa do Muzeum Archeologicznego na terenie Rezerwatu Krzemionki Opatowskie. Na zakończenie zwiedzano Jaskinię Raj i Zamek Królewski z XIV wieku w Chęcinach.

 

Maja Dygul