Wyjazd szkoleniowy do Rumunii

Od 10 do 16 sierpnia 2015 roku 46 osobowa grupa przedstawicieli olsztyńskiego

i ostrołęckiego Oddziału SITLiD uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowo–poznawczym do Rumuni.

Celem naszego wyjazdu obok poznania leśnictwa Rumuni było odkrycie walorów turystycznych, przyrodniczych Transylwanii – regionu Rumuni zwanego również Siedmiogrodem. Ten zamknięty ze wszystkich stron łańcuchami górskimi region bogaty krajobrazowo, kulturowo i przyrodniczo, mroczny i tajemniczy jest tylko, jak się szybko okazało, za sprawą legendarnego Księcia Drakuli. Pierwowzorem tego bodaj najsłynniejszego na świecie wampira był sadystycznie bezwzględny w osiąganiu celów, żyjący w XV wieku władca Wołoszczyzny Wład III Palownik zwany później Drakulą (synem diabła).

Na przestrzeni dziejów w Transylwanii mieszały się wpływy ze wszystkich stron Europy. Szczególny ślad pozostawiła średniowieczna kolonizacja saska, do dziś widoczna w uporządkowanej, regularnej zwięzłej architekturze regionu. Urozmaicona rzeźba w połączeniu z tradycyjnym pasterskim charakterem zagospodarowania terenu tworzy wyjątkowy klimat regionu.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od stolicy Transylwanii Kluż-Napoka (Cluj-Napoca). Miasto Kluż, jak i cały Siedmiogród wchodzący wcześniej w skład Królestwa Węgier, dopiero po I wojnie światowej stało się częścią Królestwa Rumunii. Zobaczyliśmy tu między innymi kościół św. Michała, katedrę prawosławną, mury obronne z basztą, dom rodzinny króla węgierskiego Macieja Korwina. Dowiedzieliśmy się również, że na kartach historii tego miasta zapisał się generał Józef Bem, który podczas Wiosny Ludów w 1848 roku zdobył je, stojąc na czele wojsk węgierskich.

Kolejnym punktem była wizyta w kopalni soli w Turdzie. Pozyskanie soli rozpoczęto tu już w czasach rzymskich a eksploatację zakończono w 1932 roku, chociaż zasoby soli są tu podobno tak obfite, że zapewniłyby obecne zapotrzebowanie całej ludności świata na około 100 lat. W skład kopalni wchodzą trzy szyby z najgłębszym punktem 120 m. W kopalni znajduje się podziemny park rozrywki mieszczący między innymi amfiteatr, diabelski młyn, plac zabaw dla dzieci, kręgielnie, podziemne jezioro, po którym pływaliśmy łódkami.

W Sighisoarze mieście, w którym urodził się już wspomniany Wład Palownik, zwiedziliśmy jedną z największych, najlepiej zachowanych w Europie cytadelę, jak również malowniczą średniowieczną starówkę wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Kolejne odwiedzane miasta Braszów, Sibiu, Oradea utwierdzały nas w przekonaniu, że Rumunia jest pięknym krajem posiadającym olbrzymie walory turystyczne. Na uwagę zasługuje również fakt zaszczytnego miana Europejskiej Stolicy Kultury jakie w 2007 roku otrzymało miasto Sibiu.

W okolicach miasta Zarnesti odwiedziliśmy największy w Europie rezerwat niedźwiedzia brunatnego. Gdzie na obszarze około 60 ha żyje ponad 70 osobników tego gatunku. Schronienie tu znalazły niedźwiedzie odebrane naturze lub urodzone w niewoli często okrutnie doświadczone przez ludzi, okaleczone w bezwzględnych metodach wymuszenia posłuszeństwa, tresury. Na terenie Rumuni żyje ich około 6200 co stanowi około 50 % całej populacji europejskiej.

Dużo emocji i wrażeń dostarczyła podróż trasą Transfagaraską gdzie mogliśmy podziwiać piękne krajobrazy i malowniczo położone wśród szczytów na wysokości 2034 m.n.p.m. jezioro Balea.

Nie zabrakło również akcentu leśnego. Spotkanie z rumuńskimi leśnikami umożliwiło nam poznanie zasad funkcjonowania i organizacji rumuńskiego leśnictwa. Lasy Rumuni zajmują około 6,5 mln ha co stanowi 27% powierzchni kraju. Procentowy udział lasów Transylwani jest tożsamy ze średnią krajową. Niemniej jednak pod koniec XIX wieku lesistość Rumuni wynosiła 40%. Lasy państwowe stanowią około 53% wszystkich lasów, pozostałe należą do osób prywatnych, osób prawnych jak również do jednostek administracyjnych. Lasy państwowe administrowane są przez Krajową Administrację Lasów Romsilva, podległą Ministrowi Środowiska i Lasów. Romsilva dzieli się z kolei na 41 okręgów leśnych, koordynowanych bezpośrednio przez Dyrektora Naczelnego. Na mocy ustawy o lasach z 2008 roku, lasy są zarządzane na podstawie 10-letnich planów urządzenia lasu. W lasach Rumuni dominującymi gatunkami lasotwórczymi są buk i świerk. Sprzedaż surowca drzewnego odbywa się tu na pniu. Na licytacjach sprzedawany jest surowiec z konkretnych pozycji planu cięć, wcześniej pomierzony i sklasyfikowany na pniu. Proces pozyskania, wywozu zgodnie z zachowaniem standardów leśnictwa spoczywa na nabywcy.

Teoria została poparta praktyką, gdzie w trakcie wyprawy terenowej zobaczyliśmy szkółkę leśną, poznaliśmy gospodarcze aspekty hodowli drzewostanów świerkowych w górach, obejrzeliśmy doświadczalną generatywną plantację nasienną limby.

Siedmiogród opuszczaliśmy w poczuciu pełnej realizacji założonego celu naszej wizyty. Z przekonaniem, że Rumunia jest w stanie, tym bardziej jako członek od 2007 roku Unii Europejskiej, jeszcze bardziej wykorzystać swoje walory architektoniczne i przyrodnicze stając się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjną turystycznie częścią Europy.

Adam Kędziora

Zdjęcia Tomasz Ramczykowski

{gallery}2015/rumunia/tr{/gallery}

Zdjęcia Adam Kędziora

{gallery}2015/rumunia/ak{/gallery}