Wyniki XXXV edycji konkursu „Mój Las”

Sąd Konkursowy w składzie:

 1. Tadeusz Pampuch – ZO LOP w Olsztynie – Przewodniczący
 2. Sebastian Smoluk – Przewodniczący ZO SITLiD w Olsztynie
 3. Małgorzata Butkiewicz – ZO SITLiD w Olsztynie – Sekretarz
 4. Agata Klewiado – ZO SITLiD w Olsztynie
 5. Anna Bartoszewicz – ZO SITLiD w Olsztynie
 6. Dorota Skórkiewicz – ZO SITLiD w Olsztynie
 7. Kamila Ołownia – ZO SITLiD w Olsztynie

dokonał oceny prac konkursowych, nadesłanych przez dzieci i młodzież szkolną, z terenu woj. warmińsko-mazurskiego.

Na I etap szczebla regionalnego XXXV edycji konkursu „Mój Las” łącznie  wpłynęło 49 prac, w tym:

 • w kategorii I wiekowej      –  39 prac,
 • w kategorii II wiekowej   –  4 prace,
 • w kategorii III wiekowej –  2 prace,
 • w kategorii IV wiekowej –  4 prace.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami i ich analizie, której podstawą, zgodnie
z regulaminem konkursu, były: wartość merytoryczna pracy, forma opracowania, samodzielność w opracowaniu pracy oraz oryginalność ujęcia tematu, ogólna estetyka pracy, pomysłowość szaty graficznej, Sąd Konkursowy postanowił nagrodzić niżej wymienione prace:

I Kategoria wiekowa „Na leśnej polanie”:

 1. Daria Zalichta – Szkoła Podstawowa w Pasymiu ul. Jana Pawła II 4 13, 12-130 Pasym, opiekun P. Małgorzata Łachmańska – miejsce I
 2. Marcel Walat – Szkoła Podstawowa nr 9 w Olszynie ul. Zamenhofa 14, 11-041 Olsztyn, opiekun P. Małgorzata Jarczewska – I miejsce ex aequo
 3. Agata Trusewicz – Szkoła Podstawowa w Pasymiu ul. Jana Pawła II 4 13, 12-130 Pasym, opiekun P. Małgorzata Łachmańska – II miejsce
 4. Bartłomiej Kociński – Szkoła Podstawowa w Pasymiu, ul. Jana Pawła II 4 13, 12-130 Pasym, opiekun P. Małgorzata Łachmańska – miejsce III ex aequo
 5. Antoni Grablewski – Szkoła Podstawowa w Wilczkowie, Wilczkowo 73, 11-135 Lubomino, opiekun P. Jadwiga Stasiewicz-Kuhn – III miejsce ex aequo

Wyróżnienia :

Sylwia Kaczmarczyk – Szkoła Podstawowa w Rozogach ul. Rynek 13, 12-114 Rozogi, opiekun P. Hanna Wiśniewska

Kinga Murawska – Zespół Szkół w Kurzętniku ul. Grunwaldzka 37, 13-306 Kurzętnik, opiekun P. Donata Majewska-Torba

Julia Wilczek – Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie ul. Zamenhofa 14, 10-280 Olsztyn, opiekun P. Małgorzata Jarczewska.

Amelia Suszek– Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie ul. Zamenhofa 14, 10-280 Olsztyn, opiekun P. Małgorzata Jarczewska

Maria Belowska – Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie ul. Zamenhofa 14, 10-280 Olsztyn, opiekun P. Małgorzata Jarczewska

Oliwia Koszakowska – SP w Rozogach, ul Rynek 13, 12-114 Rozogi, opiekun p. Hanna Wiśniewska

Matylda Keuchel – Szkoła Podstawowa w Pasymiu ul. Jana Pawła II 4, 12-130 Pasym, opiekun P. Małgorzata Łachmańska

Karina Śmiechowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu, ul. M. Konopnickiej 2, 11-440 Reszel, opiekun P. Joanna Piskosz

Wojciech Warda – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reszlu, ul. M. Konopnickiej 2, 11-440 Reszel, opiekun P. Joanna Piskosz

II Kategoria wiekowa „Kropla, strumień, jezioro – leśny mokry świat”:

 1. Robert Trusewicz – Szkoła Podstawowa w Pasymiu ul. Jana Pawła II 4, 12-130 Pasym, opiekun P. Aneta Gołaszewska – I miejsce
 2. Aleksandra Richter Szkoła Podstawowa w Wilczkowie, Wilczkowo 73, 11-135 Lubomino, opiekun P. Jadwiga Stasiewicz-Kuhn – II miejsce
 3. Marcel Podpora – Szkoła Podstawowa w Wilczkowie, Wilczkowo 73, 11-135 Lubomino, opiekun P. Jadwiga Stasiewicz-Kuhn – III miejsce
 4. Dominika Lech – Szkoła Podstawowa w Wilczkowie, Wilczkowo 73, 11-135 Lubomino, opiekun P. Jadwiga Stasiewicz-Kuhn – III miejsce ex aequo

III Kategoria wiekowa „Jakie korzyści czerpiemy z lasu”:

 1. Marek Pazyra – Szkoła Podstawowa nr 6 w ul. Gdyńska 17, 10-608 Olsztyn, opiekun P. Bożena Nazarczuk – I miejsce
 2. Alan Jerzyk – Szkoła Podstawowa w Wilczkowie, Wilczkowo 73, 11-135 Lubomino, opiekun P. Jadwiga Stasiewicz-Kuhn – II miejsce

IV Kategoria wiekowa „Znaczenie różnorodności biologicznej w lasach – mój wpływ na jej zachowanie”:

 1. Karolina Ropiak – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr I, ul. Małłków 3, 10-113 Olsztyn, opiekun P. Jolanta Otręba – I miejsce
 2. Jakub Gudaniec – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 4, 11-100 Lidzbark Warmiński, opiekun P. Ewa Skrobut – II miejsce
 3. Maja Nowicka – Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie, ul. Żołnierska 15, 10-558 Olsztyn, opiekun P. Monika Dudda – III miejsce
 4. Zuzanna Gilewska – Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie, ul. Żołnierska 15, 10-558 Olsztyn, opiekun P. Monika Dudda – III miejsce