65-lecie SITLiD Olsztyn

Olsztyński oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa ma już 65 lat. Główne obchody jubileuszu połączono z seminarium podsumowującym „Krajowy Program Zwiększania Lesistości”, które odbyło się 14 września 2016 r. na Zamku w Nidzicy i „Garncarskiej Wiosce” w Kamionce k. Nidzicy. Uroczystość rozpoczął i jednocześnie otworzył seminarium Przewodniczący Oddziału – Sebastian Smoluk, przybliżając zebranym historię Oddziału, dziękując za dotychczasową pracę oraz wyrażając wiarę, że kolejne, tak piękne jubileusze jeszcze…

Wyjazd poznawczy do Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno w Nadleśnictwie Olsztynek

W dniu 05.05.2016 r. 33 osobowa grupa członków Koła SITLiD przy Nadleśnictwie Olsztyn, uczestniczyła w wyjeździe poznawczym do Nadleśnictwa Olsztynek. Celem wyjazdu była wizyta w Gospodarstwie Szkółkarskim Mielno. Po przybyciu autokaru na miejsce powitała nas Pani Danuta Mikielska – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Olsztynek wraz z obsadą Gospodarstwa Szkółkarskiego – Leśniczym Zygmuntem Kurs i Podleśniczym Patrykiem Głuszek. Podczas wizyty poznaliśmy historię powstania szkółki kontenerowej, która funkcjonuje od roku 2011, produkując rocznie…

Słowiński Park Narodowy

W dniach 27-29.08.2015 r. 24 osobowa grupa przedstawicieli Koła SITLiD przy Nadleśnictwie Olsztyn uczestniczyła w wyjeździe poznawczym do Słowińskiego Parku Narodowego. Celem wyjazdu było odkrycie walorów turystycznych, przyrodniczych regionu. Pobyt w Słowińskim Parku Narodowym rozpoczął się rejsem po jeziorze Łebsko, które stanowi największy zbiornik wodny w SPN i jest trzecim pod względem powierzchni jeziorem w Polsce. Następnie grupa zwiedziła Muzeum Wyrzutni Rakiet w Rąbce, znajdujące się na terenie dawnego niemieckiego…

Konkurs 70-cio lecia RDLP w Olsztynie

Konkurs literacki z okazji 70-lecia RDLP w Olsztynie rozstrzygnięty Komisja konkursowa, oceniająca prace złożone na konkurs literacki „70 lat Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie”, w składzie: 1.    Sebastian Smoluk, przewodniczący oddziału SITLiD w Olsztynie 2.    Anna Bartoszewicz, sekretarz oddziału SITLiD w Olsztynie 3.    Tomasz Haładaj, skarbnik oddziału SITLiD w Olsztynie 4.    Marzena Sobiech, Naczelnik Wydziału Analiz i Planowania RDLP w Olsztynie 5.    Adam Pietrzak,…

Wyjazd szkoleniowy do Rumunii

Od 10 do 16 sierpnia 2015 roku 46 osobowa grupa przedstawicieli olsztyńskiego i ostrołęckiego Oddziału SITLiD uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowo–poznawczym do Rumuni. Celem naszego wyjazdu obok poznania leśnictwa Rumuni było odkrycie walorów turystycznych, przyrodniczych Transylwanii – regionu Rumuni zwanego również Siedmiogrodem. Ten zamknięty ze wszystkich stron łańcuchami górskimi region bogaty krajobrazowo, kulturowo i przyrodniczo, mroczny i tajemniczy jest tylko, jak się szybko okazało, za sprawą legendarnego Księcia Drakuli. Pierwowzorem tego…

Zjazd Delegatów 2015

Zjazd delegatów kół terenowych SITLiD na terenie Nadleśnictwa Dobrocin W dniu 23 czerwca 2015 r. na terenie Nadleśnictwa Dobrocin odbył się zjazd delegatów kół terenowych Olsztyńskiego Oddziału SITLiD. W pierwszej części spotkania – kameralnej, delegaci zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Oddziału za poprzedni rok, sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdaniem Rzecznika Dyscyplinarnego, po czym udzielili absolutorium Zarządowi Oddziału. Poprzez głosowanie podjęto 3 uchwały: o przyjęciu sprawozdania za rok 2014, udzieleniu…

Mój Las 2015

Konkurs Mój Las 2015     Uroczyste podsumowanie XXVIII edycji 2014/2015 konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej, pod hasłem „MÓJ LAS”, w dniu 11 czerwca 2015 r. Sygnałem „Powitanie” sygnaliści z Nadleśnictwa Strzałowo rozpoczęli uroczystość podsumowania XXVIII edycji 2014/2015 konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej, pod hasłem „MÓJ LAS”, organizowanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa i Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody. Uroczystość odbyła się na terenie…

Wycieczka do Magurskiego Parku Narodowego

W dniach 3 – 7 września 2014 rokuprzedstawiciele wszystkich kół terenowych naszego Oddziału SITLiD uczestniczyli w kolejnym wyjeździe poznawczym – do Magurskiego Parku Narodowego, z jednodniowym wyjazdem na Słowację. Odwiedzili także Nadleśnictwa Dukla i Rymanów. W Nadleśnictwie Dukla uczestnicy wyjazdu zapoznali się z gospodarowaniem w lasach pobitewnych, byli także w Leśnym Ośrodku Nasiennym, przy którym funkcjonuje izba edukacji leśnej. Ponadto zwiedzili cmentarze wojenne poległych w operacji dukielsko-preszowskiej z czasów II…

II zawody Drwali

Gdzie drwa rąbią… II Zawody Drwali w Nadleśnictwie Dobrocin W obchody 90-lecia Lasów Państwowych idealnie wpisały się zorganizowane przez Nadleśnictwo Dobrocin oraz członków Koła SITLiD przy Nadleśnictwie Dobrocin II Zawody Drwali. 6 czerwca w konkurencjach, które miały miejsce w lesie niedaleko Piłąga udział wzięło 10 drwali z 5 Zakładów Usług Leśnych. Ścinka drzew, wymiana piły łańcuchowej, przerzynka kombinowana, przerzynka na dokładność oraz okrzesywanie pozwoliły porównać profesjonalne umiejętności pracowników leśnych, a…

XXVII edycja konkursu Mój Las

Wyniki konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej, pod hasłem „MÓJ LAS” XXVII edycji 2013/2014. Sąd Konkursowy w składzie: 1. Tadeusz Pampuch – Przewodniczący – ZO LOP w Olsztynie 2. Sebastian Smoluk – przedstawiciel ZO SITLiD w Olsztynie 3. Krystyna Leszczyńska – przedstawiciel ZO LOP w Olsztynie 4. Andrzej Sobania – przedstawiciel ZO LOP w Olsztynie 5. Małgorzata Tuszyńska – przedstawiciel ZO LOP w Olsztynie 6. Anna Bartoszewicz – przedstawiciel ZO…